Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Riktade insatser ska stärka Söderköpings näringsliv

Söderköping har ett bra läge för företagande, både geografiskt, kunskaps- och servicemässigt. Närheten till Linköping, Östergötlands nav för forskning och utbildning, samt Norrköping, regionens vagga för industriell utveckling, gör Söderköping till en strategiskt fördelaktig etableringsort. Det finns utrymme för tillväxt och det tar kommunen såväl som det lokala näringslivet fasta på i ett antal nya satsningar.

Söderköpings nystartade näringslivsråd vittnar om ett starkt engagemang för utveckling av det lokala näringslivets befintliga styrkor såväl som nya nischer. Vad är utmärkande för Söderköping? Hur kan ortens allra viktigaste näringar förstärkas och hur kan nya näringar utvecklas? Det är exempel på centrala frågeställningar som uppmärksammas av näringslivsrådet och av kommunen i det fortsatta utvecklingsarbetet för Söderköping.
– Vi har mycket goda förutsättningar för att stärka Söderköping som etableringsort eftersom vi redan har en bra grogrund i form av ett gediget engagemang från såväl politiker som företag och invånare, säger kommunstyrelsens ordförande Mattias Ravander.

Skapar utvecklingsmöjligheter lokalt
Söderköping är en mindre kommun utmed Östergötlands kust, ett par mil söder om Norrköping och drygt fyra mil öster om Linköping. Med sina 14000 invånare är Söderköping tillräckligt stort för att driva ett kraftfullt och engagerat utvecklingsarbete, och samtidigt tillräckligt litet för att behålla sin småskalighet och närhet.
– Vi har ungefär 1400 aktiva företag i Söderköping, vilket grovt uttryckt betyder att var tionde kommuninvånare är entreprenör. Vi har dessutom en bredd som gör oss starka med mycket småindustrier, lantbruksföretag, turism och företag inom digital utveckling som exempel. Ambitionen är att bredda näringslivet ännu mer och därmed skapa ännu större utvecklingsmöjligheter lokalt, förklarar Mattias Ravander.

Stärker besöksnäringen
Söderköping har grundförutsättningarna på plats. Nu gäller det att vidareutveckla det till konkreta insatser som lyfter företagsklimatet ytterligare. Det görs exempelvis en omfattande insats för att stärka besöksnäringen i samband med att Söderköpings gästabud anordnas för tionde gången i år.
– Sista helgen i augusti kommer vi att visa medeltidsstaden Söderköping från sin absolut bästa sida, fortsätter Mattias Ravander. Under medeltiden var Söderköping en av Sveriges viktigaste handelsstäder och än idag lever arvet kvar bland annat i form av kunskap om det makt- och handelscenter vi var, där gästabudet är det mest spektakulära evenemanget vi har kring det.
Söderköping har många andra tillgångar som besöksmål, bland annat med S:t Anna skärgård och Göta Kanal. Kommunen kan även stolt visa upp ett rikt föreningsliv som bidrar till utbudet av attraktiva upplevelser och aktiviteter året om.

Förstärkt infrastruktur
Söderköping har haft en positiv befolkningstrend under flera år och är en av Östergötlands främsta inflyttningskommuner. Närheten till vattnet är en av många avgörande faktorer, precis som närheten till Norrköping samt stadens idylliska charm.
 

– Vi kan inom fem år få en ny förbifart för E22 vilket då ger oss bättre förutsättningar för att bygga ihop staden. Det kommer även att bidra till mer effektiva logistikflöden för hela regionen. För Söderköpings del blir det ytterligare en styrka i form av ännu bättre infrastruktur och därmed ytterligare en god anledning till att etablera sig här, säger Mattias Ravander som avslutning.