Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ringhals – med energi in i framtiden

Ringhals, kärnkraftverket två mil norr om Varberg kallas Nordens största elfabrik. Hela 20 procent av Sveriges energiproduktion kommer härifrån.
– Det är roligt att fler och fler upptäckt kärnkraftens många miljömässiga fördelar, säger Björn Linde, vd.

– Vi är stolta över att ha bidragit till Sveriges miljö och välfärd i fyra decennier. Kärnkraftens elproduktion är fossilfri och det mest miljövänliga energislag vi har ur koldioxidsynpunkt. Faktiskt bättre än både sol- och vindenergi om man ser till livscykelperspektivet, säger Björn Linde, vd.
Klimatfrågan blir allt viktigare samtidigt som samhället blivit medvetet om behovet av en hållbar energiförsörjning – där kärnkraften utgör en allt viktigare spelare.
– Det såg vi, inte minst sommaren 2018, då det varma vädret gjorde att både vind- och vattenkraft fick gå ner i produktion medan kärnkraften levererade stabilt som den trygga baskraft den är.
2018 var ett rekordår för Ringhals som producerade mer el än någonsin förut:
– Bra resultat är ingen slump. Det är ett kvitto på flera års målmedvetet arbete, så funkar det i vår bransch. Vi skördar våra resultat successivt och långsiktigt, säger Björn Linde.

Svensk kärnkraft: en förebild
Mellan 1970 och 1990 växte den svenska ekonomin med 50 procent och elproduktionen mer än fördubblades när vatten- och kärnkraften byggdes ut. Ett medvetet val att göra landet oberoende från olja och andra fossilfria energikällor gjorde att koldioxidutsläppen samtidigt halverades. Ett konststycke inte alla länder lyckats med.
– Idag är kärnkraften tillsammans med vattenkraften så självklara för vårt moderna samhälle att vi tar dem för givna. Andra länder ser vårt svenska energisystem som en förebild. Ändå har kärnkraften ständigt utmålats som ett hot, när den i själva verket är en möjliggörare. Men det börjar vända nu, konstaterar Björn Linde.

Kärnkraften – viktig om klimatmålen ska nås
– Även om många börjar flytta fokus i energidebatten från begreppet förnyelsebar energi till att prata fossilfri elproduktion är det fortfarande en utmaning att få till en fokusförflyttning inom området. Det är en debatt vi inom kärnkraften behöver fortsätta arbeta med, säger Björn Linde.

Fyra blir två 2022
2015 togs beslutet att stänga Ringhals reaktorer 1 och 2 på grund av bristande lönsamhet som följd av den så kallade effektskatten:
– Det var ett svårt beslut, men vi hade vid tiden inget annat val än att fokusera våra insatser och investeringar på Ringhals 3 och 4. Effektskatten är nu borttagen, men beslutet att stänga två anläggningar står fast. I vår bransch ändrar man inte beslut från ett år till ett annat, den kräver långsiktiga planeringsförutsättningar, säger Björn Linde.
Nu planeras istället för en framtid med två reaktorer i drift. Sommaren 2022 påbörjas avvecklingen av Ringhals 1 och 2 medan trean och fyran kör vidare.
– Vi har ett stort kompetensbehov de kommande åren, och lyckligtvis är intresset för att arbeta med kärnkraft stort: förra året erbjöd Vattenfall 15 traineeplatser och fick in 800 intresseanmälningar. Det är glädjande att unga talanger – trots en minskning av kärnkraftflottan – ser en framtid i branschen, säger Björn Linde. För den är spännande: det finns stora möjligheter till utveckling och lärande.

Ringhals har fyra reaktorer i drift.
Ringhals 1
Start 1 januari 1976 (43 år)
Stängning årsskiftet 2020/21
Nettoeffekt 865 MW
Ringhals 2
Start 1 januari 1975 (44 år)
Stängning årsskiftet 2019/20
Nettoeffekt 900 MW
Ringhals 3
Start 9 september 1981 (37 år)
Nettoeffekt 1 070 MW
Ringhals 4
Start 21 november 1983 (35 år)
Nettoeffekt 1 120 MW

Ringhals är en av Varbergs kommuns största arbetsplatser med cirka 1 400 anställda och nästan lika många konsulter. Kärnkraftverket beskrivs ibland som ett eget litet samhälle där det mesta finns på området: två restauranger, ett café, vårdcentral, brandstation, sporthall med gym och ett eget hotell med stugby och camping. På lönelistan finns över 60 yrkeskategorier: från härdfysiker till låssmed och personalplanerare. Ringhals ägs av Vattenfall.