Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

Rivningsföretag möjliggör hållbar samhällsutveckling

Rivning, sanering och håltagning ska utföras av personal med rätt kompetens och utrustning för jobbet. Alltför många olyckor inom byggbranschen förknippas med att ett rivningsarbete inte gått rätt till – med Vyens AB som partner kan risken minimeras och till och med elimineras helt.

Få företag har lika djupgående erfarenhet och kunskap kring rivning och sanering som Vyens i Staffanstorp. Under sin knappt tioåriga historia har Vyens lyckats bygga upp en imponerande maskinpark – men den viktigaste resursen är personalen. Det är medarbetarnas kunskap och engagemang som skapar trygghet i varje projekt och som därmed möjliggör fortsatt framgång.
Som en del av Corvara Group når Vyens en större målgrupp inom bygg- och anläggningsbranschen, med större geografisk täckning än tidigare. Företaget fortsätter att expandera och är ständigt på jakt efter motiverade medarbetare.
Grundare och vd David Bjurestad vill gärna visa att rivningsbranschen är mycket mer spännande än vad många tror – utan rivning och sanering skulle det inte vara möjligt att utveckla vare sig attraktiva och trygga bostadsområden eller nya handelsområden som exempel.
– Jag tror att många har en förutfattad mening om vad rivningsarbete innebär – och för att inte tala om sanering. Man bortser då från att våra projekt är avgörande för att stora stadsutvecklingsprojekt ens ska bli av. Genom att riva gammalt och uttjänt skapas nya ytor som kan användas för att utveckla framtidens stadsbild, och vi är en central del i det, säger David stolt.

Vyens utvecklar för framtiden
Nu när det talas mycket om Sveriges bostadsbrist är Vyens extra lyhörda – fler bostäder måste byggas i snabbare takt, men det finns inte alltid byggklar mark att använda. Vyens kan hjälpa till genom att färdigställa stora områden för framtida bostadsbyggnation. Det gäller inte enbart på hemmaplan i Staffanstorp – nu är Vyens tillgängliga för mer långväga projekt också.
– Vår tillväxt har varit och är fortfarande utöver förväntan, och det är naturligtvis väldigt positivt. Den största utmaningen för framtiden är kompetensfrågan, det är svårt att hitta personal och speciellt med erfarenhet. Vi har hittills förlitat oss mycket på egen upplärning, informerar David.
Vyens har inte haft några större samarbeten med skolan, men det kan bli något för framtiden. Med tanke på att rivning och sanering är ganska avancerade uppgifter som kräver ett aktivt och ihärdigt säkerhetstänk genom hela processen finns det begränsningar i vad en praktikant skulle kunna få utföra, men David har inte uteslutit möjligheten att ta in en eller ett par lärlingar om intresse finns.
– En stor utmaning för oss, liksom för våra kollegor i branschen, är att informera om vad vi faktiskt bidrar med och vad det innebär för framtiden. Detta är i allra högsta grad ett framtidsyrke med uppgifter som alltid kommer att efterfrågas och som är avgörande för samhällsutvecklingen, tillägger David.
En hållbar samhällsutveckling är något som berör alla och som borde vara eftertraktat att arbeta med – Vyens går med stor säkerhet en spännande framtid till mötes.