Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Rivstart för nya Gnosjöregionen

Det nya samarbetet mellan kommunerna i Gnosjöregionen har fått en rivstart och flera konkreta förändringsarbeten är redan inledda.
—Det är en positiv flow! Nu kan vi fånga upp inspel som tidigare inte haft någon naturlig plats att landa, säger Leif Österlind som är näringslivschef i Gislaved.

Samarbetet mellan Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd presenterades strax före sommaren och är ett resultat av flera års strävan efter att arbeta tillsammans kring viktiga frågor där de fyra kommunerna har likartade utmaningar och förutsättningar.
Enkelt beskrivet handlar det om konkurrenskraft och attraktivitet, att skapa fler arbetstillfällen genom att förse framgångsrika företag med spetsarbetskraft. Det är en avgörande fråga i den traditionsrika regionen där tillverkningsindustrin är stark och där man investerar för att behålla sin internationella konkurrenskraft. Business Gnosjöregion AB (BGR) är verktyget för den gemensamma kraftsamlingen och strax före sommaren anställdes koordinatorn Nina von Krusenstierna, med bakgrund inom både industri och regional utveckling, för att leda satsningen.
—Vi har identifierat ett antal fokusområden för regionens tillväxt, säger Nina. Den operativa verksamheten riktas nu in på kompetensförsörjning, omvärldsbevakning, internationalisering och regionens attraktivitet.

Flera initiativ redan igång
Den första större verksamheten i Business Gnosjöregion AB är projektet Automation Småland som nyligen beviljades drygt 11 miljoner kronor av bland annat Tillväxtverket och Svensk Industriförening Sinf. Ett annat viktigt område blir utbildningen vid regionens skolor, där BGR och skolcheferna nu har inlett ett samarbete för att samordna företagens behov och utbildningsaktörers utbud.
När det gäller infrastruktur och kommunikationer, för BGR redan samtal med riksdagen för att lyfta vikten av järnvägen mellan Halmstad och Nässjö. Infrastruktur är en förutsättning för tillväxt, därför engagerar sig Business Gnosjöregion AB även för att den kommande Europabanan ska ha en station för höghastighetståget i Värnamo.
Ett nätverk för personalchefer och en ansträngning för att få till fler bostäder i attraktiva lägen är ytterligare nytagna initiativ inom BGR, och bara början på arbetet.
Kort sagt, en rivstart för den nya Gnosjöregionen!