Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

RO-Gruppen gör vinnande butikskoncept till verklighet

RO-Gruppen är experter på att omsätta framgångsrika butikskoncept i verkligheten och har under sin långa resa med utveckling av drygt 200 butiker aldrig missat ett öppningsdatum. Som en av få rikstäckande aktörer med väletablerad erfarenhet av konceptbyggnation kan företaget effektivt och enhetligt reproducera lösningar för tillämpning inom ett flertal branscher.

Några av Sveriges största snabbmatsrestauranger, lagerhotell och butikskedjor förlitar sig på RO-Gruppens gedigna erfarenhet när det gäller utveckling av vinnande koncept. För vissa kunder har företaget dessutom helhetsansvaret för etablering av nya anläggningar över hela Sverige, exempelvis Gina Tricot som även anlitade RO-Gruppen inför byggnationen av det nya huvudkontoret i Borås.
Andra som upptäckt fördelarna med att samarbeta med en heltäckande konceptbyggare är stora kedjor som Max, Burger King, Lindex och Lidl.

Ska bygga en bättre värld
RO-Gruppens åtagande bygger på erfarenhet som utvecklats över tre decennier. Företaget deltar i över 3000 byggprojekt varje år, från renoveringar och ombyggnationer till nyproduktion av såväl flerbostadshus som affärslokaler.
Oavsett om det handlar om att anpassa befintliga lokaler till nya verksamheter eller om att bygga nytt från grunden finns all kunskap samlad inom RO-Gruppen, som verkar rikstäckande med utgångspunkt från huvudkontoret i Borås samt ytterligare två kontor i Göteborg respektive Stockholm.
– Vår vision säger att vi ska bygga en bättre värld. För oss handlar det om att utveckla något positivt som lyfter samhället. Om vi tar befintliga fastigheter som exempel så är målet att leverera lösningar som är lite smartare än de som fanns innan vi blev inkopplade. På så sätt bidrar vi till att utveckla våra kunders verksamheter ur ett långsiktigt perspektiv, säger Pär Jorstadius, vVD och ägare.
Visionen tydliggörs genom de projekt som RO-Gruppen leder och deltar i. Referenslistan är väldigt lång, några spännande exempel som sticker ut förutom Gina Tricots 8000 kvadratmeter stora huvudkontor är bland annat Öijareds golfhotell i Lerum och det egna huvudkontoret i Borås. Samtliga präglas av en stark hållbarhetsfaktor med höga krav gällande både energiförbrukning och materialval.

Bevisar att det går att bygga hållbart – och lönsamt
Det nya kontorshuset är unikt. Som jämförelse kan nämnas att energikravet för kontorsbyggnader är max 80 kWh/m2/år. När RO-Gruppen byggde sitt nya kontor tillsammans med Kabona i Borås var ambitionen att spara energi i alla led, och slutresultatet är över all förväntan med en förbrukning som landar på under 19 kWh/m2/år.
– Vi ville framförallt bevisa att det går att bygga hållbart och samtidigt skapa lönsamhet i projektet. Samtidigt ville vi, med tanke på att bygg- och fastighetsbranschen står för cirka hälften av Sveriges totala energikonsumtion, även visa att det går att möta regeringens krav som omfattar en sänkning av den totala energiförbrukningen med 20 procent till 2020. Vi menar att det räcker med att se över fastighetsbranschen för att nå målet, säger Pär Jorstadius.
Idag finns förutom Kabona och RO-Gruppen ytterligare en handfull företag etablerade i huset. Själva fastigheten är i sig också ett välkommet tillskott i en expanderande stad med stora tillväxtambitioner och där efterfrågan på attraktiva verksamhetslokaler med all sannolikhet kommer att fortsätta öka.