Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Robusta lättviktslösningar en omöjlig ekvation?

Liksom många andra verkstadstekniska företag gör Wugang Tailored Blanks omfattande investeringar för att vidareutveckla verksamheten i Olofström. Företagen inom Techtank, där även Wugang Tailored Blanks ingår, räknar med att nå nya marknader tack vare en rad satsningar som görs nu.

Wugang Tailored Blanks är en del av Wiscokoncernens division för Automotive, det vill säga med fokus på utveckling och tillverkning av komponenter till fordonsindustrin. I samband med att Tailored Blanks blev uppköpt av Wisco under 2013 påbörjades en ny resa för företaget i Olofström, bland annat med en högre investeringsgrad än man sett tidigare.

Hållbarhetsfördelar med lättvikt
De lasersvetsade plåtämnen som tillverkas i fabriken i Olofström används i karosstillverkning för bland annat personbilar. Faktum är att företaget bildades på initiativ från Volvo, eftersom man ville ha tillverkning av lasersvetsade plåtämnen inom samma geografiska område som själva karosstillverkningen. Material från Wugang Tailored Blanks används idag i samtliga av Volvos personbilsmodeller exempelvis.
– Fördelen med att integrera våra produkter i fordonstillverkarens värdekedja är bland annat bättre krocksäkerhet genom att materialet har hög slitstyrka och robusthet. Det kombineras samtidigt med låg vikt vilket i sin tur ger stora hållbarhetsfördelar, förklarar vd:n Roland Porter, som också belyser den ekonomiska aspekten med lägre vikt och minskad materialanvändning.
Volvo har tuffa krav gällande hållbarhet. Utvecklingen stavas minskade koldioxidutsläpp och det måste alla underleverantörer också skriva under på. För Wugang Tailored Blanks innebär det utveckling av lättviktslösningar som blir allt mer raffinerade.
– Vi arbetar för att uppnå lägre vikt, men högre säkerhet och robusthet. Ekvationen låter omöjlig, men faktum är att vi lyckats skapa precis det som de moderna fordonstillverkarna efterfrågar, understryker Roland Porter, som även berättar att Wugang Tailored Blanks levererar till Volvo lastvagnar i Umeå.
– Då det är fråga om en längre transport av materialet än till grannen Volvo Car Body Components i Olofström har vi utvecklat nya och mer effektiva logistiklösningar. Under 2016 har vi gått över från vägtransporter med lastbilar till containertransporter via järnvägen. Det är en enorm omställning, men det funkar utmärkt.
Att spara in på miljön innefattar som Roland Porter poängterar inte bara att pressa ner vikten på produkterna, utan att se över hela värdekedjan inklusive transport av både råvaror och färdigt material.

Förstärkt närvaro med Techtank
I samband med att en del företag inom Techtank ska etablera sig i Coventry i England ser Roland Porter en stor utvecklingspotential för Wugang Tailored Blanks, som levererar till flera av företagen.
– Vi kommer inte att etablera oss i England med en egen filial, men vår närvaro kommer att förstärkas mot kundgrupper där i samband med att våra samarbetspartners finns där. Genom våra tyska ägare når vi redan en stor grupp kunder inom Automotive i Europa, så för vår del kan Techtanks utveckling i England bli mer so ett komplement på marknader vi redan verkar inom, säger Roland Porter som avslutning.