Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Rocklunda vinner med hästlängder

Rocklundaområdet i Västerås är ett av Sveriges största sammanhängande idrottsområden. Här finns ett flertal arenor för olika idrotter, såväl multiarenor som ishallar, gym, friluftsområden, ett nybyggt stall, ridhus och generösa rekreationsytor. Ambitionen är att alla ska kunna aktivera sig, oavsett var i livet man befinner sig och vilka förutsättningar man har.

När det gäller bredd vinner Rocklunda sannolikt med hästlängder. Att samla så många olika idrotter på ett och samma ställe är unikt. Rocklunda Fastigheter AB, som är en del av AB Arvid Svensson, satsar dessutom stort på att ligga i framkant när det gäller energieffektiva lösningar.

Större verksamhet – halverad värmeförbrukning
Redan 2015 drog moderbolaget Arvid Svensson igång ett omfattande energibesparingsprojekt i Rocklundaområdet.
– Som ett resultat av effektiviseringsarbetet har vi nu lyckats förlänga säsongen i våra ishallar med 80 dagar, byggt ett toppmodernt och större stall, påbörjat byggnation av en ny innebandyarena samt ett nytt gym – och samtidigt räknar vi med att kunna halvera värmeförbrukningen för hela verksamheten, berättar Björn Sandvall, teknisk chef Rocklunda Fastigheter AB.
Rocklunda idrottsområde har alltså blivit större, med fler verksamheter och en längre säsong. Allt med en betydligt mindre energiåtgång. Hur är det möjligt? Björn Sandvall svarar:
– Genom att vi nyttjar den senaste tekniken och samkör alla tekniska system kan vi spara stora mängder energi. Vi har till exempel redan driftsatt ett system för värmeåtervinning där spillvärme från bandyarenans kylmaskiner används för att värma ett antal andra fastigheter i Rocklundaområdet.
Vattenfria urinoarer i ishockeyarenan, ”Rymdduschar” på Friskis och Svettis och innovativa styrsystem för ventilation är andra exempel på teknik i framkant som man nyligen installerat.
Utöver att effektivisera energianvändningen är Rocklunda även energiproducenter, här finns en av Västerås största satsningar på solceller. Den energi som produceras på ett år räcker för att köra en elbil runt jorden 100 gånger!
– Vår vision är att vara klimatpositiva senast 2030. Att själva producera utsläppsfri el direkt på området är ett viktigt steg på vägen dit. Varje beslut vi tar och varje inköp vi gör ska vara i linje med våra hållbarhetsmål, det är svårt och vi måste utmana oss själva hela tiden, men det gillar vi, tillägger Björn Sandvall.

Mer aktivitet – minimerat miljöavtryck
Hela Rocklunda är ett 60 hektar stort område med ett 15-tal arenor och byggnader som alla innehåller olika aktiviteter, inklusive stall och ridhus. Innebandyarenan är det senaste tillskottet och dessförinnan färdigställdes stallet, som ersatte ett äldre och relativt energislukande stall.
– Det känns fantastiskt bra att vi kan driva den här utvecklingen, där vi erbjuder rum för aktiviteter för fler, och samtidigt gör det med ett minimerat miljöavtryck. Vi söker alltid en lite smartare lösning, säger Björn Sandvall.

Den totala elförbrukningen i Rocklunda, inklusive alla fastigheter och tillhörande verksamheter, motsvarar ungefär en tiondel av hela Västerås Stads förbrukning. Ur det perspektivet förstår man verkligen hur viktigt det är att satsa på besparingsåtgärder – både för en bättre ekonomi och en mindre klimatpåverkan.