Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Ronneby först med ny miljöteknik

Ronneby deltar i ett prestigefyllt EU-projekt i miljöns tecken. Nu i dagarna installeras en ny Wetsteam-turbin, som tar värme i form av ånga från den befintliga fjärrvärmeproduktionen. Satsningen ligger helt i linje med kommunala Ronneby miljö & tekniks kärnvärden.

Ronneby Miljö & Teknik AB står för i princip all infrastruktur under mark i Ronneby kommun. Det omfattar närmare bestämt elnät, vatten- och avloppsnät samt utbyggnad av fiberoptiskt bredband. Dessutom tillgodoser företaget ett stort samhällskritiskt behov genom att samla in och ta vara på hushållsavfallet som i mesta möjliga mån sorteras och återvinns.

Ny turbin i dagarna
En stor investering som görs i Ronneby sker inom ramarna för ett EU-projekt omfattande test av tre olika turbintyper för elproduktion. Initiativet är ett samarbetsprojekt mellan bland andra Ronneby miljö & teknik och Energikontor Sydost, som gjorde ansökan om finansering via EU. Det beviljades och Ronneby valdes ut för att testa den nya turbinen, som bygger på en teknik där man producerar både fjärrvärme och el.
– Projektet ligger helt i linje med vår verksamhet och andas miljötänk fullt ut, säger Ronneby Miljö & Tekniks vd Hans Nilsson, som även är vd på det energiproducerande dotterbolaget Ronneby Miljöteknik Energi AB.
Samarbetet påbörjades i början av 2014, och nu i dagarna kommer den nya turbinen att installeras. Projektets slutdatum är satt till 2019, och då ska man kunna presentera mätvärden, besparingskalkyler och andra tekniska data som visar på vilka fördelar som kan ha uppnåtts tack vare den nya tekniken.

Ökar kunskap inom miljöteknik
Rent tekniskt så fungerar det så att den befintliga flispannan som producerar fjärrvärme ska kopplas ihop med den nya turbinen (Wetsteam) för att ta tillvara på ånga. Tekniken är relativt obeprövad i den storleksklassen och det är också just därför som EU beviljat medel för att testa tekniken i Ronneby.
– Det vi gör nu är egentligen ett försöksprojekt där hela EU kommer att följa vår utveckling, men anläggningen är i fullskala och kommer att vara fullt integrerad i vår elproduktion, fortsätter Hans Nilsson.
Även om elpriserna fortfarande är låga så är återbetalningstiden relativt kort för den nya turbinen.
– Med den nya turbinen kommer vi att kunna producera 2700 MWh på ett år, vilket motsvarar ungefär 1000 MWh mer än vad som förbrukas inom fjärrvärmeverket i Ronneby idag. Det innebär i sin tur att vi kommer att kunna leverera mer än en tredjedel av det som produceras till den öppna elmarknaden, upplyser Hans Nilsson.
Tack vare den nya turbinen kommer Ronneby med stor sannolikhet att överträffa sina miljömål, samtidigt som man bidrar till att öka kunskapen kring ny miljöteknik.