Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Ronnebybaserat byggföretag ofta med i stora projekt

Kommuner, landsting, allmännyttan, försvaret – kundkretsen toppas av riktigt stora beställare för det privatägda byggföretaget Blekinge Rot.

Med utgångspunkt från Ronneby, som ligger mitt i Blekinge, når Blekinge Rot snabbt en expansiv region kantad av många spännande projekt – varav flera av riksintresse.

Bygger nytt havsnära boende
Ett av Blekinge Rots största projekt genom tiderna är den aktuella nybyggnationen av 114 lägenheter på uppdrag av HSB. Projektet pågår i skrivande stund för fullt i kvarteret Garvaren på Pantarholmen i Karlskrona, med havet som närmaste granne.
– Vi står här för en totalentreprenad av 67 bostadsrätter med inflyttning 2021, och 47 hyresrätter med inflyttning redan nästa år. Dessutom ett underjordiskt garage, stor innegård med orangeri samt HSB:s nya kontor för hela sydöstra regionen, berättar Ola Håkansson, arbetschef på Blekinge Rot samt ansvarig för projektet i Garvaren.
De fyra huskropparna kommer att omsluta en innergård där HSB ställt höga krav på lösningar som främjar social hållbarhet med generösa gemensamma ytor. Som exempel kommer alla boende att ha tillgång till orangeriet för att odla växter och grönsaker.
Det ställs även mycket höga krav på ekonomisk och miljömässig hållbarhet – HSB bygger för att äga och förvalta i egen regi och alla nybyggnationer ska hålla en hög miljöklass enligt svensk standard. Det omfattar bland annat materialval och energivärden med även akustik och ljusinsläpp för en sund innemiljö. Allt detta är krav som Blekinge Rot är vana vid att jobba med och uppnå.

Mycket på gång i livskraftig region
HSB är en återkommande kund till Blekinge Rot och att det stundande projektets framgång bygger på relationer är tydligt. Samtidigt pågår andra betydande projekt på uppdrag av både privata och allmännyttiga beställare.
Karlskronahem är liksom HSB en återkommande kund och här har Blekinge Rot sedan en tid tillbaka utfört nybyggnation samt renoveringsprojekt. Under de senaste åren har Blekinge Rot byggt eller påbörjat närmare 120 nya bostäder på uppdrag av Karlskronahem. Med tanke på Karlskronas vision som boendekommun lär det bli fler projekt framöver.
– I ett område i centrala Karlskrona, kvarteret Vintern, bygger vi för närvarande 34 nya hyresrätter för Karlskronahem. Vi har även ett flertal pågående projekt för både privata och kommunala beställare i Växjö. Vi rör oss oftast inom en tiomilsradie från Ronneby, säger Ola Håkansson.
Det är mycket på gång i den livskraftiga sydöstra regionen som täcker in delar av Kronoberg och Blekinge län. På Blekinge Rot räknar man med fortsatt tillväxt och är därför ständigt på jakt efter fler medarbetare. Just nu söker man arbetsledare samt produktionspersonal som snickare och betongarbetare bland annat.