Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Rottneros satsar stort på god arbetsmiljö

På koncernnivå har Rottneros som mål att leverera minst 470.000 ton massa under 2021. Det blir då en ökning på ungefär 50 procent jämfört med 2013. Målet sattes upp redan för flera år sedan, och många långsiktiga investeringar har gjorts för att på sikt kunna uppnå det. Den viktigaste investeringen för 2018 kretsar emellertid kring arbetsmiljö och personalhälsa.

Då produktionen passerade 400.000 ton under 2017, vilket då blev ett historiskt rekord, ser koncernchefen Lennart Eberleh målet för 2021 som rimligt. Prognosen för 2018 ser minst lika lovande ut med större efterfrågan och större produktionskapacitet vid båda bruken. Vid Rottneros Bruk i Sunne byggs dessutom en helt ny fabrik för tillverkning av fiberbaserade tråg, en nisch som för Rottneros är helt ny och banbrytande.

Nollvision för olyckor
Än mer angeläget för den närmaste tiden är dock målen gällande säkerhet och arbetsmiljö.
– Rottneros främsta ambition är en nollvision där skador och olycksfall på arbetsplatsen som leder till sjukfrånvaro ska elimineras helt, säger Lennart Eberleh. Att uppnå det i verkligheten är naturligtvis en stor utmaning, men med ett gediget arbete kring arbetsmiljöfrågor finns goda möjligheter att uppnå resultat.
– Vår personal ska känna sig trygga på arbetsplatsen och kunna gå hem minst lika friska och glada som de var då de kom hit, med massor av energi kvar att satsa på fritiden, tillägger han.
En betydande del av Rottneros strategi för framtiden handlar om att lyfta fram skog- och massaindustrin som en bra arbetsplats med sunda villkor. Att den långsiktiga kompetensförsörjningen utgör ett orosmoln är nämligen ingen hemlighet.
– För att locka morgondagens arbetskraft måste nya värden träda fram. Rottneros har därför satsat mångmiljonbelopp på att förbättra och utveckla arbetsmiljön både vid Vallviks Bruk i Söderhamn och Rottneros Bruk i Sunne. Detta är strategiskt viktiga framtidssatsningar som kommer att fortgå under de närmaste åren, fortsätter Lennart Eberleh.

Fiberbaserat är framtiden
Även produktionsmålen för 2018 är höga. Eftersom koncernen lyckades nå en viktig milstolpe redan under fjolåret är förväntningarna höga för nuvarande år.
– Vi har nu en mycket bra utgångspunkt för att bredda verksamheten ytterligare. Det har vi redan påbörjat med den nya fabriken i Sunne, som ska producera hållbara fiberbaserade tråg. Rottneros kommer att fortsätta växa ut ur kostymen som ren massaproducent i takt med att omställningen till ett mer hållbart samhälle fortskrider, lovar Lennart Eberleh.
Den gröna omställningen driver efterfrågan på fiberbaserade produkter och det finns mycket forskning kring hur man ska ersätta fossila produkter med förnybara alternativ.
Rottneros har redan idag ett mycket brett användningsområde för sin massa, där slutprodukterna omfattar allt från kabelinkapslingar och transformatorinredningar till kaffefilter och konsumentförpackningar. Med andra ord från mycket komplexa produkter till enkla vardagsprodukter som nästan alla kommer i kontakt med.
– Vi vet att fiberbaserade produkter är framtiden och att allt fler direktiv stöttar det. Rottneros verkar inom en framtidsbransch, men vi är inte ensamma på marknaden. Därför måste vi vara ständigt lyhörda och driva en aktiv produktutveckling. För att lyckas med det måste vi rekrytera den bästa kompetensen – och det i sin tur hänger ihop med våra satsningar på en god arbetsmiljö, summerar Lennart Eberleh.