Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Rudbeckianska gymnasiet rustar för livet

Rudbeckianska gymnasiet i Västerås är Sveriges första gymnasieskola, grundad redan 1623. Kulturarvet lever kvar än idag. Det är enligt rektor Morgan Bjurling en speciell anda som sitter kvar i väggarna och som präglar både elever och lärare på skolan. På Rudbeckianska gymnasiet skapar traditioner och gemensamma aktiviteter ökad trivsel, vilket i sin tur höjer motivationen hos alla som vistas på skolan.

Att förse eleverna med bra redskap för livet är Rudbeckianska gymnasiets vision. Genom stort engagemang i elevrådet är eleverna med och påverkar beslut på skolan och därmed också sin egen framtid. Elevrådet är också huvudarrangör för alla studiesociala aktiviteter vid sidan av undervisningen.
– Kunskap, självkänsla och empati är viktiga grundverktyg som alla elever ska ha med sig efter studietiden och som rustar dagens ungdomar väl inför kommande utmaningar som dyker upp längre fram i livet, menar Morgan Bjurling, rektor för naturvetenskapsprogrammet, språkintroduktion och musikprofil.

Specialiserade utbildningar
Rudbeckianska gymnasiet har satsat på intressanta och specialiserade utbildningar med spännande profilområden. De största programmen är natur- respektive samhällsvetenskapsprogrammen, båda med flera valbara inriktningar. På skolan finns även det studieförberedande humanistiska programmet, hantverksprogrammet, språkintroduktion samt barn- och fritidsprogrammet.
– Gymnasieskolans reform, Gy11, tycks bidra till att fler ser möjligheterna med att studera vidare efter gymnasiet. Vi ser över lag att vi har mycket studiemotiverade elever som väljer att läsa vidare på högskolenivå. Vi har många intressanta samarbeten som också främjar detta, bland annat med Mälardalens högskola och det lokala näringslivet, berättar Morgan Bjurling.
Inom ramarna för samarbetet har doktorander från Mälardalens högskola presenterat sin forskning för gymnasieeleverna. Barn- och fritidsprogrammet har ett samarbete med Litauen där de genomför del av sin utbildning. Utbyte sker också på medarbetarnivå med Litauen.

Mer än bra betyg
Morgan Bjurling understryker att det är oerhört viktigt att eleverna får med sig mer än bra betyg efter gymnasietiden. För att stärka eleverna gör Rudbeckianska gymnasiet stora satsningar på bland annat Skol-IF, där skolan profileras som en av Sveriges bästa idrottsskolor med fantastiska möjligheter för både bredd och elit.
– För att stärka entreprenörsandan har vi en entreprenörsklass på samhällsvetenskapsprogrammet där alla elever får prova på att driva eget företag som en del av gymnasiearbetet i trean. Nytt för Gy11 är att man måste vara godkänd på gymnasiearbetet för att få ut sin examen.
Rudbeckianska gymnasiet erbjuder också möjlighet att läsa utökat program. Ofta krävs det extra poäng för att konkurrera om studieplatserna på universitet och högskola.
– Det gläder mig att så många elever väljer utökade program, fortsätter Morgan Bjurling.
Vissa ämnen ger högre poäng om man väljer de högre nivåerna, exempelvis för matematik 5 och engelska 7. Detta gynnar inte bara elever som vill söka in till exempelvis läkarprogrammet, även andra program har höjt ribban avsevärt.
På Rudbeckianska gymnasiet tror man också på ökad internationalisering. Skolan driver flertalet utbytesprojekt med bland annat Etiopien, Slovenien, Kina, Litauen och Frankrike. Inom fotbollsprofilen erbjuds även eleverna möjlighet att resa till USA.
Skolan genomför varje höst en kombinerad hälso- och insamlingsdag till förmån för ett humanitärt biståndsprojekt i Etiopien. Elever som besöker Etiopien kan med egna ögon se vart pengarna går och att det gör skillnad för biståndstagarna.
Allt för att rusta eleverna för livet!