Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Rustar för Hudiksvalls framtid

Mycket spännande saker håller på att hända i Hudiksvall. I en kommun där det allmännyttiga bostadsbyggandet stått mer eller mindre stilla under många år sker nu en banbrytande utveckling i samband med byggnation av två nya kombohus mitt i centrum.

Hudiksvallsbostäder tar krafttag och rustar för Hudiksvalls framtid. Och hållbart ska det vara, annars är det inte intressant, menar vd Nils-Erik Blomdahl.
– Vi vill vara med och driva samhällsutvecklingen i Hudiksvall, och med en nyttig förnyelse av bostadsbeståndet kommer vi långt. Genom att satsa på nyproduktion, något som vi inte gjort på väldigt länge, kan vi också bidra till att skapa flyttkedjor i kommunen. Det är bra på sikt, speciellt med tanke på att vi redan nu har en efterfrågan på hyresrätter i centrum.

Tänker långsiktigt
På Norra Kyrkogatan, i kvarteret Snusfabriken, bygger Hudiksvallsbostäder 24 nya hyresrätter fördelade på två kombohus. Det blir ett relativt stort tillskott i en mindre kommun som Hudiksvall. Men även om det handlar om nyproduktion så är det orimligt att ta ut storstadshyror, menar Nils-Erik Blomdahl.
– Det är ingen slump att vi valt SABOs kombohus. Med det ville vi framförallt signalera att vi eftersträvar en långsiktig hållbarhet i utvecklingen av Hudiksvalls bostadsbestånd, samtidigt som vi håller projektet på en rimlig prisnivå. Flera intressen förenas i projektet, och för oss är det också viktigt att våra kalkyler kan gå ihop även om vi inte har gigantiska vinstkrav varje år. Vi tänker väldigt långsiktigt när vi planerar nya projekt.
Nils-Erik poängterar att det är viktigt att behålla en sund ekonomi så att överskottet kan återinvesteras i nya bostadsprojekt som lyfter Hudiksvall.
– För oss innebär nyproduktionen ett alternativ till att rusta upp äldre fastigheter som i många fall inte blir någon optimal lösning vare sig tillgänglighetsmässigt eller ur miljö- och energisynpunkt. I vårt fall har vi faktiskt rivit ett antal lägenheter i Iggesund samtidigt som vi nu producerar nya.

Värnar hållbarhet
Det kommunala bostadsbolaget har även hunnit med en omvandling av en historisk byggnad på Kungsgatan. Runt omkring det nya huset, Tingshusbacken 7:10, och längs stora delar av Kungsgatan ligger hus från tidigt 1900-tal. Den nya fastigheten är ritad och konstruerad för att smälta in i omgivningen, men är samtidigt modern med hög standard och låg energiförbrukning. Återigen ett exempel på hur Hudiksvallsbostäder värnar hållbarhet.
– Hudiksvalls invånarantal har varit mer eller mindre oförändrat sedan 1930-talet. År 2009 hade vi omkring 150 lediga lägenheter, idag har vi väldigt få som står tomma och under vissa perioder inga lediga lägenheter alls. Det betyder att det finns en efterfrågan, och vi tror att den kommer att öka i takt med att fler flyttar hemifrån och söker sitt första egna boende.
I centrala Hudiksvall går hyresrätterna snabbt åt. Hudiksvallsbostäder skissar därför redan på nya projekt tätt efter utvecklingen på Tingshusbacken och Norra Kyrkogatan. Nils-Erik Blomdahl betonar att det uteslutande handlar om hållbar byggnation för framtidens Hudiksvall.
– En utveckling i enlighet med Hudiksvallsbostäders vision som fullservicebolag och i balans med företagets kärnvärden: trygghet, frihet och service.