Lör 27 nov / År 39 / Nr 4 2021

Ruukkis rullformade profiler är överlägsna

Världsledande lösningar för robusta stålkonstruktioner levereras från Trelleborg, närmaste bestämt från Anderslöv på den natursköna Söderslätten. Mitt i all grönska lever Ruukki, ett företag inom SSAB, på att utveckla och tillverka rullformade profiler i stål och aluminium.

Arenor, kontor, industribyggnader och bostadshus – lösningar från Ruukki finns inom många olika segment. Den gemensamma nämnaren är höga krav på kvalitet och prestanda – här är stål- och aluminiumprofiler från Ruukki överlägsna. Det är med snart 70 års erfarenhet som Ruukki driver utvecklingen tillsammans med kunderna på området.

Ruukki äger processen
Anläggningen i Anderslöv är en unik verksamhet inom svenska Ruukki. Den svenska delen är i sin tur en del av världsomspännande Ruukki Components, med egen tillverkning av profiler, väggelement och stålkonstruktioner i åtta länder med global försäljning. All design, utveckling, konstruktion och tillverkning av Ruukkis rullformade profiler för reglar, lättbalkar, takelement och golvvärme sker i Anderslöv.
– Vi var först med rullformade profiler i Sverige och har en mycket stark tradition som byggts upp under lång tid. Det ger oss ett försprång på marknaden. Vi är nog marknadens snabbaste leverantör – tiden från det att vi får förfrågan till färdig order är förvånansvärt kort och vår leveranssäkerhet är helt överlägsen. Bland våra kunder finns företag som har varit med oss under de senaste 40 åren, säger Miki Simic, platschef i Anderslöv.
Rullformade stål- och aluminiumprofiler används inom väldigt många området. Eftersom Ruukki äger hela processen, inklusive verktygstillverkningen, kan man snabbt ställa om produktionen efter marknadens krav. Det, tillsammans med den unika kompetensen i Anderslöv, är den främsta konkurrensfördelen.
Det finns många fördelar med rullformning som teknologi. Bland de främsta är att de rullformade profilerna inte behöver efterbearbetas i en fördyrande process. Rullformning är också en skonsam metod för både material och verktyg, vilket ger bättre lönsamhet i tillverkningsprocessen. Metoden lämpar sig specifikt för extremt hållfasta material såsom stål och aluminium.

Utvecklas hela tiden
I Anderslöv har man specialiserat sig på just reglar och lättbalkar, takprofiler samt profiler som används för golvvärme. Inom området golvvärme finns det ingen annan lösning som är mer värmeeffektiv än den från Ruukki. Det är tack vare tekniken bakom, där den platta konstruktionen leder värmen och fördelar den jämnt under golvet.
– Andra konkurrerande lösningar är slingor som gjuts direkt på golvplattan, vilket ger en ökad tröghet i systemet vid utvändiga temperaturskillnader. Vår lösning råder bot på den problematiken, förklarar Miki Simic.
Ruukki utvecklar nya och befintliga produkter i nära samverkan med kunderna hela tiden. Verksamheten är mycket kundstyrd och flexibel. För att kunna konkurrera på världsmarknaden från ett högkostnadsland som Sverige måste alla processer vara långt optimerade. I Anderslöv jobbar man mycket med multitasking och varje anställd kan minst två jobb, alltså minst två moment inom produktion och/eller utveckling. Miki Simic övervakar själv alla processer i huset.
– Vår mångsidighet är en klar styrka för oss. Vi lever på korta ledtider och högt kunskapsinnehåll. Våra framtidsutsikter är bra, vi har en trend av uppgång som kopplas till ett ökat byggande i hela Skandinavien. Vi tror på en fortsatt god konjunktur baserat på ett stort behov av nya bostäder, kontor och industrilokaler, avslutar Miki Simic med.