Tis 7 dec / År 39 / Nr 4 2021

Så här hjälper Atea sina kunder att bli smartare IT-användare

Verksamheter når allt längre i digitaliseringen och IT blir en allt mer central del av kärnverksamheten. Med rätt utrustning och system på plats handlar många utmaningar nu om hur användarna ska få ut maximalt av sin IT-miljö, förklarar Magnus Tjernström som är platschef på Atea i Skellefteå. 
 
Gemensamt för alla kunder till Atea i Skellefteå är målsättningen att genom IT förenkla och effektivisera sin verksamhet.  
– Våra kunder har flera gemensamma utmaningar: mycket handlar om att leverera mer på kortare tid med mindre resurser. Då gäller det att vara smart i sin it-användning, att utveckla och förfina den implementerade IT-lösningen. Först då kan den få önskad effekt och du som kund få ut maximalt av din investering, säger Magnus Tjernström. 
 
En fördel att kunna följa kunden hela vägen 
Atea har ett heltäckande erbjudande inom informationsteknologi och ofta börjar kundkontakten med att kunden lokaliserat ett behov. Därefter handlar Ateas roll om att hitta rätt tjänst och att hjälpa kunden att se och nyttja möjligheterna med den. Att Atea är en obunden leverantör gör att man kan skapa den optimala helhetstjänsten för varje enskild kund. 
– Våra kunder känner sina verksamheter och vet vilka områden de behöver utvecklas inom, det kan handla om nya sätt för lärandet i skolan eller smidigare IT-stöd inom alla verksamheter. Processen är att vi först sätter oss in i kundens behov och hittar rätt lösning. Sedan hjälper vi kunden att realisera sin målsättning genom att förstå hur man nyttjar tjänsten på bästa sätt. En teknisk lösning i sig utvecklar inte verksamheter, det krävs smarta användare för att göra det. Vi följer våra kunder hela vägen, fortsätter Magnus.
 
Innovation handlar om att addera värde 
Förutom smart IT-användning fokuserar Atea i Skellefteå mycket på innovation. Bland annat har man tagit fram en innovationsprocess som underlättar för kunderna att förstå hur innovativa lösningar kan addera värde till deras verksamhet.  
– Innovation sker när vi omvandlar ett behov eller en idé till en lösning. Det finns en missuppfattning om att innovation måste revolutionera hela verksamheten när det i själva verket handlar om att dra nytta av ny teknik på sätt som adderar värde, förklarar Magnus.  
 Ateas innovationsprocess är en paketering av Ateas branschöverskridande erfarenheter. Bland annat har den använts för att utveckla detaljhandel, skola, vård, logistik och industrinäringen.  
– Möjligheterna med innovation är oändliga och förutsättningarna är de samma oavsett bransch. Det handlar bara om att våga dra nytta av möjligheterna som finns, sammanfattar Magnus Tjernström.