Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Så ska Väsby växa

Med 27 minuters restid till Stockholms central, 29 minuter till Uppsala och bara 7 minuter till Arlanda är Upplands Väsby en intressant bostadsort för alltfler. Idag bor 44 000 personer i kommunen. Målet är på 60 000 invånare år 2040. Det ställer stora krav på samhällsplaneringen och kommunens politiker och tjänstepersoner har antagit utmaningen.

En central tanke är att övergå från förortens planeringsideal till mer stadsmässig bebyggelse. I Väsby och många andra förorter innebar förortsidealet en relativt likartad bebyggelse som spreds ut på stora geografiska områden. I praktiken skapade det sämre förutsättningar för lokal service och kollektivtrafik, vilket skapade beroende av bilen för att klara vardagen.

Från förort till modern småstad
Upplands Väsbys motdrag kallas för moderna småstaden. Att bygga småstaden är att bygga tätt med tydliga kvarter och där många olika företag får bygga. Det första borgar för trivsamma miljöer, det senare skapar variation. Samtidigt har Väsby inte ambitioner att bygga så storskaligt som sker i större städer där hushöjder på 8-12 våningar blivit vanligt. Istället anammar Väsby småstadens ideal med hus som är av varierande höjd men där snittet i ett kvarter hamnar på 4-5 våningar. Det kallas ibland för den mänskliga skalan. ”Bygger man för högt tappar boende kontakten med det som händer på gatunivå”, säger Fredrik Drotte som är stadsutvecklingschef i Upplands Väsby. Det ska finnas ögon mot gatan som trygghetsfaktorer”.

Just nu pågår flera sådana stadsbyggnadsprojekt i kommunen där det skapas upp mot 4 000 nya bostäder, skolor, förskolor och lokaler för olika typer av verksamheter.

1600 nya bostäder i centrala Väsby
Fyrklövern, som ligger i direkt anslutning till Väsby Centrum, har kommit längst. Där pågår utbyggnad av gatunätet för fullt och det första bostadsprojektet har startat. Under 2018 räknar kommunen med en våg av byggstarter när ytterligare ett dussintal byggaktörer tillsammans ska bygga 1600 bostäder av många olika slag.

Stjärnarkitekt i Väsby
Bara 800 meter därifrån, vid stationen, planeras för Väsby Entré. Utöver bostäder skapas plats för kontor och andra kommersiella lokaler samt ett nytt resecentrum som på ett modernt sätt ska knyta ihop buss- och tågtrafik. Väsby Entré har fått stor uppmärksamhet genom att stjärnarkitekten Zaha Hadid 2012 gjorde en konstnärlig bearbetning av den nya bussterminalen och järnvägsbron samt ett högt landmärke på västra sidan järnvägen. Under 2018 sker urvalet av vilka byggaktörer som ska få marktilldelning för att bygga i Väsby Entré. Drygt 50 företag har anmält intresse att få vara med.

Från handelsplats till levande stadsdel
Öster om E4:an ligger området InfraCity, eller Bredden som det nya namnet lyder. Utvecklingen görs i samverkan med markägarna i området, Profi Fastigheter och Magnolia Bostad. Här kommer den välkända handelsplatsen och hotellet att få sällskap med en tät stadsbebyggelse med bostäder, torg och andra mötesplatser och förstås förskolor.

Text: Alarik von Hofsten, Upplands Väsby kommun
Illustration: Kristoff Lauferweiler, SWECO