Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Saabs modell för ökad innovationskraft

Sverige är ett av fem länder i världen som har den kunskap och de resurser som krävs för att tillverka ett modernt stridsflygplan. Arvet från Saab är så starkt att när man i allmän bemärkelse talar om svensk ingenjörskonst så är det ofta synonymt med försvars- och säkerhetsföretaget Saab. Saabs varumärke är en del av vårt lands historia som blomstrande industrination – och spelar även en avgörande roll för Sveriges framtid i tuff global konkurrens.

Ett land med omkring nio miljoner invånare måste ha en stark innovationskraft och en enorm anpassningsförmåga för att klara sig i dagens marknadsklimat. Genom att vara lite smartare, lite effektivare och lite mer påhittiga kan svenska industriföretag stå stadigt när det blåser, något som Henrik Jansén, på Saab i Växjö gärna framhåller.
– Det genuina arvet som Saab har på tekniksidan har vi även på IT-sidan. Att eftersträva en smart design och ett underhållsfritt koncept gäller även inom programmering och IT, där våra lösningar är bland marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa.

Utveckling inom flera spjutspetsområden
Saab har flera enheter samlade i Växjö, däribland Weaponry Services som Henrik Jansén ansvarar för och som har kontor bland annat i Karlskrona och Halmstad. Dessutom har man en enhet i Melbourne i Australien.
– Vår verksamhet kretsar kring service, underhåll och uppgradering av befintliga vapensystem inklusive system som är utvecklade av andra aktörer. Det dagliga arbetet inbegriper allt ifrån programmering till radarteknologi, men vi är inte ett renodlat programvaruhus. Det vi gör omfattar väldigt många områden där Saab etablerat sitt varumärke under åren, det gör vår verksamhet bred samtidigt som vi bedriver utveckling inom ett antal spjutspetsområden, förklarar Henrik Jansén.

Stabila system
Luftvärnsystem, mjukvara, marina tjänster, militär kommunikation och artilleri är de huvudsakliga verksamhetsområdena för Weaponry Services. Det handlar ofta om utveckling av existerande system där Saab redan har en betydande del av marknaden med sig.
– Om några år kommer vi att lansera nya system som vi skissar på redan nu, fortsätter Henrik Jansén. Det visar hur långsiktigt vi arbetar och att det vi gör idag har betydelse för utvecklingen under många år framöver. Trots Saabs ställning på marknaden så märker vi en ökad konkurrens och ett förändrat beteende bland kunderna som gör att vi ständigt måste leverera lite bättre produkter. Helt enkelt vara lite smartare.

Lokalt engagemang
Saab arbetar långsiktigt och värdesätter hållbarhet. Det inbegriper även att verka för en hållbar utveckling lokalt i Växjö och på de orter vi är etablerade. För att tydliggöra det gör Saab flera satsningar som ska öka intresset för teknik bland barn och unga.
– Det finns bland annat ett väletablerat samarbete med en lokal högstadieskola där vi går in som mentorer och stöttar i undervisningen. Eleverna har med stöd från vår verksamhet även deltagit i att utveckla delar av Future Cities. Vi har dessutom hittills tagit emot tre trainees via Tekniksprånget, upplyser Henrik Jansén.

Svensk modell för framtiden
Saab kommer att fortsätta hålla örat mot marken och lyssna av framtida förändringar. Anpassningsförmågan har hittills varit bland företagets främsta konkurrensmedel, efter den höga tekniknivån och den unika kompetensen bland medarbetarna.
– Att främja teknikintresset gynnar vår verksamhet i längden eftersom vi kommer att behöva anställa ingenjörskompetens kontinuerligt både på kort och lång sikt. Det som vi bär med oss in i framtiden är en svensk, väletablerad modell för kreativt ingenjörstänkande där vi ser till kvalitet och kostnadseffektivitet över hela livscykeln. Det är Saabs modell för ökad innovationskraft, avslutar Henrik Jansén.