Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

SAC Nordic sadlar om och lanserar framtidssäker teknik

SAC Nordic AB firar 20 år i år. Samtidigt har man fått en ny huvudägare i General Investment Venture (GVI), något som grundaren Andreas Elingdal hoppas ska lyfta företaget ytterligare.

– Detta kommer att ge mer kraft för nya större utmaningar och tillväxt, inleder Andreas Elingdal, vd SAC Nordic, i samband med att den nya ägarkonstellationen tillkännagavs i slutet av september.
Den kunskap, erfarenhet och det kontaktnät som GVI har med sig möjliggör ytterligare expansion för SAC Nordic, bland annat mot fler marknader.
– Målsättningen är att ta större marknadsandelar dels i Sverige, men vi har även övriga Norden som mål. Med det i åtanke så bytte vi namn från SAC Electronics till SAC Nordic redan 2012.

Nya brandskyddslagar – ny inriktning
I samband med den tragiska diskoteksbranden 1998 i en festlokal på Backaplan i Göteborg så upprättades nya regelverk för brandlarm i offentliga lokaler och det blev även krav på talande meddelanden i händelse av brand.
– Det var det tåget vi hoppade på, fortsätter Andreas. Vi hade gått från montering av vanliga ljudanläggningar i bland annat sporthallar, församlingshem och kyrkor till att bli en heltäckande grossist inom säkerhet och all tänkbar utrustning kring det, men nu tog vi steget vidare och blev en systemleverantör av talande utrymningslarm. Nu erbjuder vi hela värdekedjan – med övervakning och automatisk funktionskontroll med återkoppling på installerade anläggningar.
Just övervakning och automatisk funktionskontroll med återkoppling är en nyhet. Det är ett nyutvecklat system som möjliggör driftstester nattetid som kontrollerar funktionen. Har anläggningen inga fel vid kontrollen får fastighetsägaren meddelande om detta och är trygg i att den fungerar som den ska. Vid eventuella fel så kontaktar en tekniker från SAC Nordic fastighetsägaren och bokar tid för åtgärd.
– Detta är en tjänst som lanserades nu under sommaren och är en hyrtjänst som löper månadsvis. Enligt branschregler skall motsvarande funktionskontroller av anläggningar ske minst en gång i kvartalet, upplyser Andreas.
– Med vår funktion sker kontrollen per automatik varje natt och på så sätt kan vi preventivt förebygga driftsproblem och snabbt lokalisera eventuella fel. Vi lanserar även ett nytt nödbelysningssystem med liknande teknik.

Talande utrymningslarm
SAC Nordic är ett av få företag i landet som uppfyller kraven enligt SBF 2018 och är certifierade enligt Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering. Det innebär att man har behörighet att leverera och utfärda anläggarintyg för utrymningslarm med talat meddelande, vilket för övrigt med stor sannolikhet kommer att bli en norm i framtiden.
– Som branschledande på talat utrymningslarm vill vi självklart ligga i framkant även med certifiering och vara förberedda på framtiden inom området, avslutar Andreas Elingdal, som själv är behörig ingenjör för talande utrymningslarm.