Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Safe Cares system höjer kvaliteten i processerna för vård och omsorg

Safe Care förser vård och omsorg med användarvänliga verksamhetssystem. Systemen används för att, i enlighet med Socialstyrelsens krav, säkerställa kvaliteten i arbetet hos såväl privata som offentliga vårdgivare. Från utvecklingsenheten i Ängelholm levereras verksamhetssystemet Safe-Doc till 100-tals kunder över hela Sverige. Safe Care har haft en snabb tillväxt och avser att framgent växa snabbare än marknaden.

Privata och offentliga vårdgivare landet över använder IT-systemet Safe-Doc som utvecklats och implementeras av Safe Care. Systemen används inom olika vårdområden som till exempel äldreomsorgen, olika typer av vårdboenden och inom hemtjänsten. Safe Cares system hjälper personalen att enkelt skapa en kvalitativ dokumentation och bidrar samtidigt till att brukarna garanteras den bästa omsorgen.

Framstående inom omsorgen
Safe Cares lösningar ser olika ut för olika kunder eftersom systemet, Safe-Doc, anpassas efter kundens önskemål till kundens verksamhet och anställda. Utgångspunkten är maximal användarvänlighet för varje personalkategori och där avancerade funktioner återfinns i för användaren enkla grepp. Systemen ger fullt stöd till verksamheten och är därför en lönsam investering eftersom arbetet blir enklare, kvaliteten bättre och mindre tid går åt till administration.
– Vi har byggt upp en bra plattform som gjort oss till en av Sveriges främsta leverantörer av verksamhetssystem inom framförallt den privata vården och omsorgen, kommenterar Safe Cares vd Alf Dahl. Tack vare ingående kunskap om processerna inom vård och omsorg så kan vi skapa system som är optimerade helt efter dessa behov. Vi fortsätter att bygga vidare på vår nuvarande plattform eftersom vi vet att den fungerar och är effektiv, men vi undersöker samtidigt möjligheter att bredda verksamheten exempelvis genom förvärv av företag som verkar inom närliggande kunskapsområden.

Förbättrar kvalitet och lönsamhet
Safe Care grundades 2006 och har vuxit kraftigt sedan starten. Idag har företaget ett tiotal anställda som arbetar för att med utgångspunkt från Socialstyrelsens krav och användarnas önskemål vidareutveckla Safe-Docs funktionalitet.
Tillsammans med ett systerföretaget Alfa kommun och Landsting, arbetar Safe Care även med andra erbjudanden som kan förbättra kundernas kvalitet och lönsamhet. Exempel på produkter är drift av datasystem, läkemedelsförskrivningssystem och resursoptimeringsverktyg. Systerföretaget har cirka 40 anställda.
– Våra lösningar har stark förankring inom den privata vården och omsorgen och i takt med att allt fler aktörer utvecklar sina verksamheter så ökar också intresset för våra produkter och tjänster. Med en bra produkt i Safe-Doc, en fantastisk personal och nöjda kunder ser vi positivt på framtiden med en kontinuerligt ökande efterfrågan, fortsätter Alf Dahl.

Hög tillgänglighet
Alf Dahl påpekar att Safe Care levererar verksamhetskunskap och utbildning till kunderna i samband med igångsättning av verksamhetssystemet. Vill kunderna ha rådgivning i hur ett verksamhetssystem kan optimera processerna i verksamheten bistår Safe Care med detta. Varje kund är unik.
– Vi genomför kundanpassad utbildning på plats hos kunden vilket också innebär att vi fångar upp nya idéer och krav från kunderna och kan fortsätta anpassningen av Safe-Doc och därmed få det bästa tänkbara stödet för kundernas verksamhet. För att inte störa en verksamhet med implementation av nytt verksamhetssystem har vi en målsättning att utbildningen, beroende på personalkategori, kan genomföras på från en halv till två dagar, förklarar Alf Dahl.
Införande efterhand av nya moduler och funktioner skall kunna ske i huvudsak utan ny utbildning. På samma sätt som att implementering och utbildning måste kunna genomföras effektivt måste själva användandet av verksamhetssystemet vara lätt att ta till sig. Det betyder att systemet måste hålla en jämn och hög kvalitet samt vara avbrottsfritt. Vid eventuella problem och frågeställningar finns en kunnig och hjälpsam support och driftfunktion till kundernas förfogande.

Fortsatt tillväxt
Safe Care har hittills haft en organisk tillväxt. Under 2013 kan det också bli aktuellt med förvärv. Alf Dahl understryker att inget är fastställt i dagsläget, men det finns intressanta alternativ. Han avslutar här med:
– Safe Care är och kommer att förbli en leverantör av verksamhetssystem för hälsa, vård och omsorg. Vi ska slå vakt om vår ledande ställning på den privata markanden och ta lämpliga affärer på kommunmarkanden. För att skapa fortsatt framgång ska vi vidareutveckla vår produkt med ny funktionalitet som till exempel den nationella IT-strategin kräver och våra kunder önskar. En stor framgångsfaktor tror vi kommer att vara integrationer med vår omvärld.