Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Säffle fokuserar på hälsa

Hälsofrämjande verksamheter verkar trivas i Säffle. Speciellt i Säffle Hälsocenter som idag samlar ett 15-tal aktörer i helrenoverade lokaler.

Kommunägda Forskningen i Säffle AB har lyckats skapa en ny arena för verksamheter med någon form av koppling till hälsa. I sjukhusets gamla lokaler i centrala Säffle tar hälsoperspektivet återigen plats med mångfald och flexibilitet som starka ledord.
– Vi är naturligtvis stolta över att det finns så många olika typer av verksamheter representerade – allt från vårdcentral och rehabilitering till ett av stadens mest välutrustade gym, kommenterar Gustaf Andersson, vd för både Forskningen i Säffle AB, som äger och vidareutvecklar Säffle Hälsocenter, samt Säfflebostäder AB.

Över förväntan
Gustaf Andersson har varit drivande i utvecklingen av Säffle Hälsocenter från allra första början. När sjukhuset skulle läggas ner fick han i uppdrag av kommunen att undersöka vilka nya möjligheter som skulle kunna utvecklas genom att ta vara på de tillgängliga lokalerna, som med sitt centrala läge och generösa ytor utgjorde en stor tillgång för Säffle.
– Resultatet har verkligen överträffat alla förväntningar. Idag är Säffle Hälsocenter ett väl fungerande sjukvårds- och hälsocenter med ett stort antal verksamheter som även samarbetar i stor omfattning. Vårdcentralen anses bland annat vara en av Värmlands bästa och har utrustats med både barnavdelning och laboratorium, berättar Gustaf Andersson.

Attraktivt läge
Svea vårdcentral är den största hyresgästen men privatägda Säfflehälsan är också en stor aktör som även driver gymmet, Etage 5. Trots att huset sjuder av liv och rörelse under många timmar på dygnet finns det fortfarande en del ledigt utrymme för nya verksamheter. Och ytterligare tillväxt är att vänta, enligt Gustaf Andersson:
– Säffle är en attraktiv etableringsort ur många perspektiv, inte minst med bra infrastruktur samt närheten till Norge. Vi kan erbjuda riktigt bra lokaler med attraktivt läge och dessutom snabbt anpassa utbudet efter hyresgästens behov.

Fortsatt drivkraft
Det finns en drivkraft och önskan att komplettera befintliga verksamheter i huset med någon form av specialistvård samt eventuellt även tandläkarmottagning. Det är exempel på verksamheter som skulle kunna trivas och vidareutvecklas i Säffle Hälsocenter, men dörrarna står öppna även för andra förslag.
– Redan från början satte vi upp tuffa mål för utvecklingen av Säffle Hälsocenter och visst har vi kommit långt när det gäller att tillgodose kommuninvånarnas önskemål, krav och behov inom hälsa och sjukvård, konstaterar Gustaf Andersson som avslutning.