Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Sågklingor av högsta kvalitet

Swedex tillverkar idag marknadens bästa sågklingor. I Mjölby har Swedex byggt upp en unik verksamhet för utveckling och tillverkning av special- och kundanpassade klingor, som även omfattar ett brett program standardklingor. Den närmaste tiden ligger stort fokus på tillväxt med hjälp av effektiviseringar och smartare användande av resurser
i anläggningen.

Det Swedex inte vet om sågklingor är kanske inte heller värt att veta. För allt som rör kapning av trä, aluminium, plast och metall finns verksamheten till förfogande. Det främsta erbjudandet är utveckling och tillverkning av kundunika och processanpassade klingor, med kort leveranstid. Dessutom lagerhålls över 80.000 standardklingor för omgående leverans. Utöver det erbjuds återförsäljarna en express-service som innebär leverans av sågklingor inom 24 timmar.

En attraktiv arbetsplats i ständig utveckling
I Mjölby konkurrerar Swedex med flera större industrier vad gäller arbetskraft. Vad är det som gör tillverkning av sågklingor till ett spännande jobb?
– Inom Swedex är du med under hela den process som en affär innebär. Vi jobbar med problemlösning, utveckling, konstruktion, produktion, leverans och uppföljning, allt för att stötta våra återförsäljare i arbetet med att förbättra användarnas process och lönsamhet. Det här kräver mycket kunskap och en lång erfarenhet och den har vi samlat på ett ställe i Mjölby. Vår kunskapsintensiva miljö och ständiga vilja att förbättra oss bidrar till att höja arbetsplatsen, berättar Per Johansson, vd på Swedex.
– Dessutom satsar vi mycket på vår personal, som får ta del av olika fortbildningsprogram och har stora utvecklingsmöjligheter inom företaget. Vi vill erbjuda en trygg och säker arbetsplats med hög trivsel. Den unika yrkeskunskap som finns i och omkring Mjölby är något som särskiljer både platsen och de företag som är verksamma här. Att värna om den kunskap som finns är viktigt för att behålla intresset för industrin som arbetsplats, fortsätter Per.
– Vi, liksom alla andra industriföretag i vår region, måste bidra till att skapa intresse för den svenska industrin och produktion. Många känner inte till vilka stora möjligheter som finns och då blir benägenheten för att välja en industriell utbildning och yrkesbana såklart lägre. Där hoppas vi naturligtvis på att kunna vara med och påverka, tillägger Per.

Satsar på effektivisering
För att på sikt kunna trygga kompetensförsörjningen måste näringslivet närma sig skolan och påverka utbildningsinnehållet. Därför försöker de anställda inom Swedex engagera sig i olika samarbeten med närliggande skolor och universitet.
– Vi kommer behöva rekrytera, men för att möta den direkta efterfrågan satsar vi mycket på effektivisering i vår nuvarande verksamhet. Det finns inte oändligt mycket människor att anställa, så att effektivisera är ett sätt för oss att bli mer konkurrenskraftiga, säger Per Johansson.
Swedex tillverkar klingor med extremt hög precision. Delar av verksamheten är idag automatiserad och försedd med avancerad robotteknik. Med andra ord utgör Swedex en mycket spännande arbetsplats för den som är intresserad av den senaste produktionstekniken – micro precision.