Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Säkerhet lönar sig

På Svensk Linjebesiktning AB vet man sedan länge att säkerhet lönar sig i det långa loppet. Som opartisk tjänsteleverantör inom besiktning och kvalitetskontroller av el- och telenät reser Linjebesiktning över hela landet för att säkerställa att viktig infrastruktur fungerar optimalt idag och i framtiden.

E.ON, Vattenfall, Ellevio och Skanova – i princip alla företag och offentliga organisationer som bygger, äger och förvaltar el- och telenät är potentiella kunder för Linjebesiktning. Det gör att marknaden är nationell och att uppdragen kan variera i omfattning.
– Alla projekt präglas av säkerhet, där vi som opartisk leverantör inte har något intresse av att utfallet blir på ett visst sätt. Det handlar med andra ord uteslutande om att leverera faktabaserade underlag som hjälper kunderna att fatta rätt beslut kring sin infrastruktur, säger Linjebesiktnings vd Michael Eriksson.

Behåller kompetens året om
Linjebesiktning hjälper till att se över Sveriges viktigaste infrastruktur och med det kommer naturligtvis ett stort ansvar. Därför hålls en hög tillgänglighet med besiktningstekniker spridda över hela landet.
Det är inte bara att åka ut och kika på en stolpe här och där – att besikta och kontrollera el- och telestolpar kräver många års erfarenhet och är framförallt förknippat med mycket höga säkerhetskrav.
– Vi har många utmaningar i vårt arbete. För det första är uppdragen säsongsbetonade eftersom varken marken eller stolpen får vara frusen under besiktningen. För det andra krävs det att vi kan stå redo med kompetens när marknaden behöver den – och då kan vi inte trappa ner bara för att det inte är säsong, förklarar Michael Eriksson.
Rent tekniskt så blir mätningar som utförs under för kalla förhållanden missvisande, eftersom man inte kan mäta rötan i stolpen då. Det gör i sin tur att arbetsbördan är ojämnt fördelad över landet, men Linjebesiktning löser det genom att låta experter från norra Sverige resa dit jobben finns. På så vis har man också lyckats behålla värdefull kompetens inom företaget.
– Det är i princip tjälfritt någonstans i landet under hela året och då är vi där och jobbar. För oss är det oerhört viktigt att kunna behålla vår kompetens och vidareutveckla den, bekräftar Michael.

Ser konstant tillväxt
Företaget har en lite udda historia med ursprung från Statens hundskola i Sollefteå, som tränade hundar för identifiering av röta i Televerkets stolpar. Verksamheten avvecklades så småningom ur statens regi och drevs vidare privat under en begränsad tid.
Under 1990-talet började man med besiktning av elstolpar och telenät som en sidoverksamhet till hundskolan, som samtidigt tränade ledarhundar för synskadade. Det var en stor mix i verksamheten och ganska snart övergick Linjebesiktning till att enbart erbjuda tjänsten istället för att sälja verktyget – det vill säga hunden.
Idag används hundar inte för att nosa rätt på röta i stolpar, utan besiktningen baseras på kontroller som utförs av människor. För uppdraget har Linjebesiktning 40-talet anställda.
– Vi arbetar helt efter mottot att säkerhet och kvalitet lönar sig. Vi ser en stor uppgång i marknaden framöver. Detta är ett arbete som egentligen aldrig kommer att ta slut, eftersom infrastrukturen utvecklas hela tiden och behovet av el- och teletjänster blir bara större. Vi kommer att fortsätta vår tillväxt, konstaterar Michael Eriksson.