Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Säkerhetsutbildningar för alla

Att se till att personalen kommer hem från arbetet utan skador borde vara alla arbetsgivares främsta prioritet. Det kan vara svårt att förutse alla risker som finns inom och utanför arbetsplatsen, men med rätt utbildning kan många riskmoment förebyggas eller till och med elimineras helt. Det gäller bara att få tag på rätt utbildning.

Utbildningsföretaget Great Safe har ett av marknadens bredaste utbud av säkerhetsutbildningar. De flesta utbildningarna, så som till exempel lift, fallskydd, kran/säkra lyft, ställning, brandfarliga- och heta arbeten, täcks in men även allmänna utbildningar som hjärt- och lungräddning finns med i sortimentet. Oftast handlar det om skräddarsydda utbildningar som sker i deras utbildningslokal eller på plats hos kund, där man även gör praktiska och teoretiska prov för att säkerställa kompetensen på kursdeltagarna.

Verksamhet sprungen ur konkret behov
Great Safe etablerades för två år sedan och verksamheten är sprungen ur ett konkret behov. Som regionsäljare på ett uthyrningsbolag för byggmaskiner, reagerade grundaren Susanne Weléen på att så många av kunderna i behov av uppdatering av utbildningen och många saknade även det lagstadgade kravet på utbildning för att använda maskinerna. Behovet var tydligt och baserat på det, startade hon Great Safe. Efter att verksamheten varit igång i ett år, var behovet så stort att hon tog i en kompanjon. Helen Richt, som Susanne känt i över 15 år, skapar med sin erfarenhet från många års arbete som intensivvårdssjuksköterska ett unikt kundvärde för de företag som utbildas i Första Hjälpen och HLR.
Alla arbetsgivare har ett stort ansvar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet. Även om viljan finns kan det vara svårt att implementera rätt åtgärder om kunskapen är begränsad. Great Safe ser till att rätt kunskap finns på plats, så att alla på arbetsplatsen vet vad som gäller och kan skapa en kultur av säkerhet.
– Man måste investera tid för att utbilda sin personal inom säkerhet, och även se till att utvärdera kompetensen kontinuerligt. Det finns inga färdiga paket att köpa och installera för att trolla fram ett ökat säkerhetstänk eller se till att alla vet vad som menas med att arbeta säkert. All personal måste ta del av utbildningen för att hela arbetsplatsen ska vara säker, förklarar Helen Richt.

Säkerhetsutbildningar för alla
Eftersom det kommer nya krav gällande arbetsmiljö och säkerhet hela tiden gäller det att hålla sig uppdaterad. Att hålla sig a jour med säkerhetsarbetet borde vara lika självklart som att satsa på hållbarhet.
– På arbetsplatser som redan varit utsatta för olyckor är medvetenheten ofta hög kring säkerhet och hur man ska jobba proaktivt. Men vi vill ju att man börjar arbeta säkert innan en olycka sker, då kan den ju förhoppningsvis förebyggas. Förebyggande arbete är alltid bättre än reparerande åtgärder, påminner Susanne Weléen.
Målet för Great Safe är att kunna erbjuda säkerhetsutbildningar för alla, så att fler arbetsplatser blir säkra och fler får komma hem tryggt och säkert till sina familjer.