Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Säkra transporter från Höganäs till kontinenten

Möllers Åkeri AB i Höganäs utför alla slags transporter mellan Sverige och den europeiska kontinenten.
Familjeföretaget startades 1957 av Åke Möller och drivs idag av hans söner Alf och Dan Möller.

Åke Möller startade företaget som ett bryggeri, men 1960 renodlades åkeriverksamheten och bryggeriet avyttrades. 1963 började Möllers Åkeri köra utlandstrafik och redan vid den här tiden var Tyskland den främsta destinationen.
Åkes söner Alf och Dan Möller tog över driften och ägandet av företaget 1985.
– När pappa skulle sluta i företaget frågade han oss om vi ville ta över. Vi hade jobbat som chaufförer i företaget och tyckte det var spännande att fortsätta, säger Alf Möller.
Möllers Åkeri sysselsätter idag cirka 30 anställda och förfogar över 20 egna fordon.
Huvudinriktningen är internationella transporter till kontinenten och länder som Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Schweiz och Italien.
– Våra kunder finns inom alla branscher och vi kör allt från livsmedel och maskindelar till styckegods, stål, trä och papper, berättar Alf Möller.
Möllers Åkeri har också en speditionsavdelning med ett 15-tal inhyrda lastbilar som också kör på kontinenten.

Verkstad i egen regi
Vid anläggningen i Höganäs förfogar företaget över en omlastningsterminal och en modern och fullt utrustad lastbilsverkstad. Här arbetar tre anställda, som också tar emot externa kunder för de flesta typer av service- och reparationsuppdrag.
Genom att man servar och reparerar bilarna på egen verkstad får man bättre kontroll och uppnår maximal tillgänglighet till rätt fordon för rätt uppdrag.
Säkerhet har alltid högsta prioritet hos Möllers Åkeri. Därför lämnas aldrig något åt slumpen – kontroll av däck och bromsar sker i täta intervaller.

Tar ansvar för miljön
Att ansvara för miljön är också en viktig del i Möllers Åkeris verksamhet. Lastbilsflottan, som förnyas kontinuerligt, är modern och miljöanpassad.
– Fyra av våra lastbilar är Euro 4-klassade och resten är Euro 5-klassade. Det innebär att de har den högsta miljöklassningen, som representerar den senaste tekniken för minimala utsläpp, säger Alf Möller.
Möllers Åkeri kommer även fortsättningsvis att satsa på den senaste miljötekniken för att reducera skadlig miljöpåverkan till ett minimum.
– Vår styrka är att vi är ett litet flexibelt företag och har nära kontakter med våra kunder. Inför framtiden ska vi utvecklas ännu mer och skaffa oss ytterligare kunder, säger Alf Möller avslutningsvis.