Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Säkrar allt gods i rörelse

Forankra är en ledande europeisk aktör inom lastsäkring, lastoptimering och lyftredskap. Företagets produkter och lösningar används inom väg-, sjö- och flygtransporter.
Forankra AB i Vårgårda, som ansvarar för den svenska marknaden, erbjuder produkter och systemlösningar inom hela transportkedjan – från emballageband och surrningar till tekniskt avancerade last- och lossningssystem.

Forankras kunder finns främst inom transportsektorn, men kunder inom tillverkande industri ökar stadigt. Allt fler där uppmärksammar att stora värden går till spillo p.g.a. transportskador, där man inte bara ser till godset utan även till de kostsamma följdstörningar som transportskador leder till i produktion och logistikflöden. Industrin tar därför allt större helhetsansvar för att säkerställa optimal och säker lastsäkring i hela logistikkedjan.
Forankra har tillverkat och utvecklat lastsäkringsutrustning och lyftredskap sedan 1984 då företaget startades.
– Vi har en lång erfarenhet och ett stort kunnande inom lastsäkringar, säger Annette Dahlemar, ansvarig för marknadsföring och kommunikation på Forankra.
Vi har ett brett sortiment av standardprodukter, men tack vare egen produktion och lokal kompetens så kan vi ta fram anpassade speciallösningar om så krävs. Vi tittar på vad kunden fraktar för gods, fraktsätt och vart det ska och kommer med lösningar för att hantera hela kedjan från produktion fram till slutdestination. Men oavsett hur långt godset ska fraktas behövs optimal lastsäkring.
Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: Lastsäkring, Lyft, Emballage/strapping och Karosseri/påbyggnad.
– Vi har en devis som lyder: ”säkrar allt gods i rörelse” och vi jobbar med hela kedjan från att säkra godset på pallen till att sätta in pallen i lastbäraren och säkra den där, berättar Michael Nilsson, affärsområdesansvarig på Forankra.

Patenterade produkter
Forankra är världsledande inom vissa segment tack vare flertalet patenterade produkter. Ett bra exempel är den unika gastöttan, en lasthållare som används i flertalet lastbilar på våra vägar. Den eliminerar risken för klämskador, samtidigt som den är enkel och smidig att använda.
– Målet med lastsäkring är ju att undvika olyckor, både i trafiken och på personer som arbetar med lasten. Om inte godset är säkrat kan det ju vara rent livsfarligt att bara öppna bakdörrarna på en lastbärare. Vi vill också minimera skador på godset, vilket kan vara ett stort problem för både transportnäringen och den drabbade kunden. Om gods går sönder under en transport kan det bero på att det inte är lastsäkrat på ett korrekt sätt, säger Michael Nilsson.

Kvalitetssäkring
– Vi arbetar med produkter inom säkerhet och då är det extra viktigt att kunna kvalitetssäkra det vi levererar . Därför har vi utrustning i Vårgårda där vi testar både komponenter och färdiga produkter. Maskinerna kalibreras av SP i Borås en gång om året och det innebär att vi är en godkänd riksmätplats. Vi kan alltså kvalitetsbedöma det vi levererar och det är vi väldigt stolta över, säger Michael Nilsson.
Forankra-gruppen består av 200 anställda på sju företag med en omsättning på 50 miljoner euro. Bolagen finns i Sverige, Polen, Frankrike och Spanien.
Det svenska bolaget Forankra AB har huvudkontor och produktion i Vårgårda och försäljningskontor i Helsingborg, Nol och Vara.
– Vår vision är att alltid kunna erbjuda den bästa lösningen till våra kunder och därigenom behålla vår ledande position inom lastsäkring både internationellt och i Sverige, säger Annette Dahlemar.