Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Säkrare, effektivare och mer lönsamma affärer

PwC fortsätter att växa i sin nya kostym. Verksamheten utvecklas kontinuerligt för att passa marknadens behov av ekonomirelaterade tjänster. Organisationen har en bred tjänsteflora som omfattar allt från traditionella revisionstjänster till redovisning, riskhantering, skatterådgivning och affärsrådgivning.

PwC vill gärna bidra till att göra kundernas affärer säkrare, effektivare och mer lönsamma. Målsättningen återspeglas också i det moderna tjänsteutbudet som omfattar allt som dagens företag och organisationer behöver relaterat till finansiell service och rådgivning.

Allt enligt kundens önskemål
För att kunna nå fram till det uppsatta målet har PwC utvecklat framgångsfaktorer som närhet och bred kompetens, förståelse för kundens kultur och affärer, proaktivt och affärsmässigt agerande, personligt engagemang.
Utgångspunkten är att alla tjänster skall baseras på kundernas behov specifika situation. Hög tillgänglighet, ett personligt engagemang och djupgående kunskap om den lokala marknaden är därför naturliga inslag i verksamheten.
– Vi arbetar med ett Skaraborgsperspektiv, det vi gör och de tjänster vi levererar kommer ur våra samlade resurser inom vårt Marknadsområde Skaraborg och skall ha en positiv inverkan våra Skaraborgska kundersverksamheter, säger Björn Andersson, auktoriserad revisor och marknadsområdesansvarig för PwC Skaraborg.

Lokal förankring
Marknaden i Skaraborgsregionen servas med lokalkompetens utifrån på kontoren i Skövde, Lidköping och Falköping, med filialer i Tibro och Mariestad.
– Vi är stolta över att vi lokalt kan erbjuda alla tjänster som ryms under PwC:s stora paraply. Vi har lokalt tillgång till specialistkompetens, bland annat med ett antal skattejurister som sitter i Skövde och verksamhetskonsulter i Lidköping. Vi har också möjlighet att dra nytta av och samverkar med PwCs hela nätverk och kompetens som finns vid de större kontoren i exempelvis Göteborg och Stockholm, fortsätter Björn.

Kunskap på hemmaplan
För att kunna erbjuda professionell affärsrådgivning krävs kvalificerade konsulter. PwC gör stora investeringar för att stärka kompetensen lokalt, regionalt och nationellt.
– Kunderna uppskattar naturligtvis att spetskompetens finns på hemmaplan. Man behöver inte söka sig utanför regionen för att få den rådgivning som efterfrågas. Vår uppgift är att aktivt engagera oss, ge stöd och information som kunden behöver för att kunna utveckla sin verksamhet och skapa lönsamma affärer, förklarar Björn Andersson.
Detta finns till viss del integrerat i tjänstepaketet MyBusiness som lanseras på bred front under hösten. Allt finns tillgängligt och inom räckhåll i Skaraborg.