Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Säkrare och mer lönsamma vägarbeten tack vare Ramudden

Att skapa en säkrare och bättre arbetsmiljö på och utmed våra vägar är Ramuddens främsta uppgift. Genom att entreprenadföretag, stora som små, kan hyra allt som kan kopplas till arbete i trafikerad miljö från Ramudden skapas en mer enhetlig och hållbar verksamhet.

Entreprenadföretag behöver inte investera stort kapital i utrustning som kanske inte nyttjas i alla projekt, hos Ramudden kan de hyra just det material de behöver.
Den bärande grundtanken inom Ramudden är att bidra med smarta, kostnadseffektiva och framförallt säkra lösningar för att göra arbetet på och utmed väg enklare. Det finns en nollvision kring olyckor inom trafiken och bygg/anläggningsbranschen som bara kan uppnås om alla strävar åt samma håll och sätter säkerheten först. Med hjälp av Ramuddens tjänster, som omfattar allt från uthyrning av skyltar och barriärer till utplacering av dessa, TMA-bilar, trafikvakter och lotsar, kan säkerheten bli mer omfattande.

Ramudden med i utvecklingen
Ramudden etablerades i Gävle för snart 15 år sedan och har fortfarande sitt huvudkontor på orten. Sundsvall var en av de första depåerna och är fortfarande en depå med stort inflytande. Upptagningsområdet är stort och sträcker sig norrut i princip fram till nästa depå som är Umeå, söderut Gävle, och västerut Östersund. Samarbetet mellan de olika depåerna är prestigelöst och bygger på att den som är bäst rustad att möta kundens behov ska göra det.
– Många kunder väljer att lägga ut hela säkerhetsarbetet på oss, och vi tar då hand om alla säkerhetstjänster som kan uppkomma i samband med ett vägarbete eller byggprojekt. Vi söker erforderliga tillstånd, vi sätter upp och tar ner skyltar, ser till att trafiken leds om eller förbi arbetsplatsen så effektivt som möjligt och vi ombesörjer all tänkbar kringutrustning som till exempel trafikljus, gångbroar och farthinder, berättar Therese Karlsson, depåchef i Sundsvall.
När Sundsvall växer ökar också trycket på vägmiljön som måste utvecklas. Ramudden är en naturlig del i den utvecklingen och försöker ständigt utveckla sitt koncept med fler tjänster och produkter.
– De nyaste produkterna riktar sig till byggbranshen och verkar som ett skalskydd för att skilja arbetsplatsen från allmänheten. Ljudbarrären i detta nya koncept har redan använts på projekt här i centrala delar av Sundsvall, förklarar Therese vidare.
Ramudden erbjuder även utbildning till entreprenadföretag inom Trafikverkets kravkurser som också kravställs på det kommunala vägnätet.

Kompetensfrågan en utmaning
Ramudden har en stark närvaro i många av Sundsvalls största infrastrukturprojekt. Man har varit med i flera förberedande projekt nu när E4:an ska byggas om genom centrala Sundsvall.
– Självklart så är det positivt för oss att det händer mycket i Sundsvall och att man kommit igång med olika projekt i staden och dess närområde. Vi räknar med fortsatt tillväxt och kommer att anpassa våra investeringar i förhållande till efterfrågan, säger Therese Karlsson.
Den största utmaningen framöver ligger inte i att få tag på rätt utrustning för kundernas projekt. Den kretsar snarare kring kompetensfrågan och hur man får fler att bli intresserade av branschen, speciellt tjejer.
– Jag har hamnat där jag är idag genom min gymnasieingenjörsexamen inom bygg samt hårt arbete. Jag upplever också att det är uppskattat att kvinnor tar plats inom mansdominerande yrken.
Therese Karlsson har än så länge tre kvinnliga kollegor och sju manliga på Sundsvallsdepån.