Tis 21 mar / År 41 / Nr 5 2022

Samarbete är receptet till framgång i Ängelholm

I Ängelholm är samarbete viktigt. På den lokala nivån samarbetar kommunen, näringslivet och andra organisationer kring visionsprojektet Kraftsamling Ängelholm med gemensamma mål för Ängelholms utveckling fram till 2020.
– För kommunens del är det oerhört viktigt att även det lokala näringslivet deltar eftersom vi tror att visionerna får större genomslagskraft då, säger kommunstrateg Diana Olsson.

Ängelholms kommun är också en del av Familjen Helsingborg. Platsvarumärket Familjen Helsingborg är en benämning som används av elva nordvästskånska kommuner när det gäller gemensam marknadsföring för att främja turism, näringslivsetableringar och inflyttning.
– Det finns så mycket att erbjuda inom Familjen Helsingborg och för den som besöker oss eller funderar på att etablera sig här spelar det nog inte så stor roll var kommungränserna går. Du kanske vill bo i en kommun och arbeta i en annan. Med över 33 000 registrerade företag i Familjen Helsingborg är det alltid nära till affärer här, säger Ängelholms Näringslivs VD Andreas Jarud.

Det nordvästskånska samarbetet märks på flera olika plan. Det finns till exempel ett gemensamt traineeprogram och varje år genomförs ledarskapsutbildningar där personal från alla kommunerna kan delta. Medborgarna märker bland annat av samarbetet genom att de bara behöver ett lånekort till biblioteken i hela regionen. Det går att låna böcker i Ängelholm och lämna dem i Båstad eller Helsingborg.

Ängelholms kommun placerar sig återkommande i topp i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimat.
– Jag tror att arbetssättet med ett nära samarbete mellan kommun och näringsliv är en viktig faktor för våra bra resultat i rankingen, säger Diana Olsson.

I den del av undersökningen som avsåg kommunikationer placerade sig Ängelholm som etta förra året, vilket hänger samman med de utmärkta möjligheterna att förflytta sig till och från Ängelholm med flyg, tåg och bil. Både E6:an och E4:an går genom kommunen och från ÄngelholmHelsingborg airport når du Stockholm på cirka en timme.

Faktaruta:
Ängelholms kommun
5:a i Svensk Näringslivs ranking av företagsklimat 2012
Ligger i en expansiv region, Familjen Helsingborg, med stor tillgång till välutbildad arbetskraft.
Fantastisk natur med långa sandstränder, djupa skogar och öppna landskap
Kommun och näringsliv som samarbetar mot gemensamma mål
Utmärkta kommunikationer med flyg, tåg och bil
Sjätte lägsta kommunalskatten i Sverige