Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samarbete inom college ger framgång på Höglandet

De fem kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda har en lång tradition av att samarbeta och den värnas än idag. Genom Höglandsförbundet verkar kommunerna tillsammans och kan därmed genomföra mer kraftfulla insatser för att stärka den gemensamma konkurrenskraften.

Ann-Marie Brandt är regional utbildningssamordnare på Höglandsförbundet och mycket nöjd med de senaste årens utveckling på utbildningssidan.
– Höglandet är av tradition en region med ett stort antal teknik- och industriföretag som, för att kunna utvecklas och konkurrera, behöver medarbetare med rätt kompetens. För att möta utmaningen satsade kommunerna inom Höglandsförbundet på Teknikcollegekonceptet och Teknikcollege Höglandet har sedan 2009 varit en certifierad region.
– Även vården står inför stora utmaningar och offentliga såväl som privata arbetsgivare söker rätt utbildade medarbetare, berättar Ann-Marie. Vård- och omsorgscollege Höglandet är samverkansplattformen med syftet att utveckla och höja kvaliteten på grundläggande och kvalificerade vård- och omsorgsutbildningar.

Viktig kvalitetsstämpel
Teknikcollege respektive Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsstämpel som visar att kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med arbetslivet i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav som arbetslivet ställer. Syftet är att öka kvaliteten på utbildningarna och med detta locka fler till vårdyrken och arbete inom industri och teknik.
– Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en mycket viktig del i samarbetet, upplyser Ann-Marie Brandt. För elevernas del skapar APL-perioderna chanser till sommarjobb och framtida anställning. Arbetslivet får kontakt med potentiella medarbetare vilket förenklar i kommande rekrytering. En situation där alla är vinnare. I oktober 2017 hade man en festlig ceremoni för att fira att Vård- och omsorgscollege Höglandet är certifierat för fem nya år. Teknikcollege Höglandet står inför sin nya certifiering i år, säkerligen med liknande upplägg kring firande av det.

Säker väg till jobb
Det är extra angeläget att fördjupa samarbeten som finns med befintliga företag i regionen. Trots att det finns många tunga aktörer med på referenslistan är söktrycket inte konstant inom vare sig industriteknik eller vård och omsorg.
– Behovet av arbetskraft är enormt inom såväl industrin som vårdsektorn. Därför kan man säga att alla som väljer en sådan inriktning i princip garanteras jobb efter avklarade studier, konstaterar Ann-Marie och fortsätter;
– Vi gör olika mätningar och ser gång på gång att de flesta av våra elever får jobb redan innan studierna avslutats. Utmaningen ligger i att lyfta status på industri- och vårdjobb, att informera om vilka fina möjligheter som finns inom yrkena. Det är en viktig uppgift för oss framöver.
Höglandsförbundet kan mycket väl vara en förebild för andra regioner när det gäller starka kompetensutvecklande insatser. En viktig insats som gjorts under de senaste åren är en gedigen utbildning av hundratals handledare ute på praktikplatser – något som stärker både arbetsplatsen och eleven som får praktisera där. Liknande upplägg planeras för framtiden och Ann-Marie Brandt ser fram emot att få utveckla Höglandets kompetens tillsammans med arbetslivet.