Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samarbete mellan Komatsu Forest och Dragonskolan höjer nivån på industritekniska utbildningar

Japanska Komatsu Forest, en av världens främsta tillverkare av skogsmaskiner, fortsätter att skapa tillväxt i Umeå. Här finns ett av koncernens strategiska utvecklingscenter och under företagets 50-årsjubileum i fjol tydliggjorde de japanska ägarna att man tänker fortsätta satsa på Umeå och utvecklingen här. Som en del av tillväxtambitionen har Komatsu Forest donerat 35 miljoner kronor till Dragonskolan för uppbyggnad av ett toppmodernt teknikcentrum där myten om industrin som bullrig och smutsig arbetsmiljö elimineras.

Det övergripande målet med satsningen är att säkerställa framtida nyrekrytering till industrin genom att ta kål på myten om att arbete på industri alltid omfattar en dålig arbetsmiljö.
– Tyvärr ser vi att ungdomar gärna söker sig till andra branscher, man har fortfarande en negativ bild av industrin som arbetsmiljö och är inte fullt medveten om de fantastiska möjligheter som faktiskt finns här. Scenariot gäller hela Sverige, därför måste vi skapa en ny bild över industrin baserat på hur det ser ut idag, säger Komatsu Forests fabrikschef Jonas Jonsson.
Den moderna industrin baseras på högteknologi med tillgång till det senaste inom automation och robotteknologi. Det är med andra ord en riktigt häftig utvecklingsmiljö och för den som har ett genuint teknikintresse finns unika möjligheter till inspirerande arbete med stark internationell prägel.

Satsar lokalt
För att nå ut med budskapet har Komatsu Forest valt att satsa lokalt. Då koncernchefen Kunio Noji besökte Umeå i samband med att Komatsu Forest firade 50 år i fjol ställde han frågan vad man tänkte göra för Umeå, i enlighet med den japanska traditionen att ge något tillbaka till det samhälle man verkar i. Då tydliggjordes också att Komatsu Forest Umeå fortsatt skulle vara utvecklingscentrum för koncernen.
– Med detta som bakgrund så arbetade vi fram ett förslag som skulle ge regional nytta på kort och lång sikt och som skulle stödja regionens fortsatta tillväxt. Förslaget blev en donation till Dragonskolan för att skapa ett modernt teknikcentrum som stämmer överens med den industrimiljö som finns på företagen idag, fortsätter Jonas Jonsson.

Studiemiljö likvärdig en modern industri
Totalt doneras 35 miljoner där 25 miljoner används till nivåhöjande åtgärd avseende lokaler och utrustning men också ämneshöjande åtgärder för svenska, engelska och matematik samt en tydligare koordinering av praktiska och teoretisk lektionspass.  
– Med detta nivålyft får vi en miljö som är likvärdig en modern industri. Verkstäderna har byggts upp med helt ny utrustning för CNC- och svetsteknik, det är en hög automationsgrad som gäller. Med lyftet hoppas vi på betydligt fler sökande till industritekniska programmet till hösten 2013. Vår ambition är också att starta yrkeshögskole- och uppdragsutbildningar framöver. Vi ska helt enkelt ha Sveriges bästa teknikutbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå, konstaterar Elisabeth Nilsson, rektor för Industritekniska programmet samt Teknikprogrammet på Dragonskolan.

Kontinuerliga åtgärder sprider budskapet
Resterande 10 miljoner som donerats av Komatsu Forest kommer att användas för att bibehålla och förbättra den höga tekniknivå som skapats på Dragonskolan. Dessa pengar förvaltas av en stiftelse och kommer att användas till investeringar men också till att möjliggöra fortbildning för lärare och elevprojekt.
– Även ett årligt stipendium kommer att delas ut till en elev för att möjliggöra en resa till Japan för att där på plats se Komatsu fabriker och att vid hemkomsten sedan kunna berätta på skolan och andra skolor om sin resa och om teknikutbildningen vid Dragonskolan, berättar Jonas Jonsson entusiastiskt.
På så vis sprids kunskap om hur den moderna industrin ser ut samt om vilka möjligheter som finns, vilket också är den främsta ambitionen för både Komatsu Forest och Dragonskolan med satsningen.