Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Samarbete och nytänkande för att utveckla näringslivet i Ronneby

Näringslivet i Ronneby innehåller allt från högkvalitativ teknikindustri till framåtsträvande IT-bolag och hälsoföretag. Här finns också en växande grupp med turistinriktning.

I Ronneby är ungefär 2.300 företag och organisationer registrerade. Ett av de mest kända är konferens- och spahotellet Ronneby Brunn. Men här finns också ett kluster med världsledande företag inom vattenskärning, liksom teknikföretagen Tarkett, Alfa Laval, Orbit One och Nordic Vehicle.

Trävaruindustrin är en viktig bransch, med bland annat Södra Interiör, Prolist och BHB Allbox. Intill anrika Ronneby Brunnspark ligger företagsbyn Soft Center med ett 90-tal företag och det nystartade lärcentret Kunskapskällan. På landsbygden finns många engagerade jord- och skogsbruksföretag samt en lång rad turistföretag som Räntemåla gård, Blomstergården och Vildmarkscaféet. Dessutom är flygflottiljen F17 och Helikopterdivisionen stora arbetsgivare.

Modern kurort
I Ronneby drivs många projekt för att stödja näringslivsutveckling och identitet. Hit hör bland annat ett varumärkesbyggande med grund i kurortstraditionen, ”Ronneby – den moderna kurorten”. Genom frukostmöten, företagsträffar och företagsbesök verkar ansvariga för att kommunen och företagen ska arbeta tillsammans. Alla är välkomna att delta. Tillsammans bygger vi ett bra företagsklimat i Ronneby.

Kommunens service till företagen
Alla företagare kan vända sig till kommunens näringslivsenhet med frågor om näringsliv och företagande. Kommunen hjälper till med etablering, kompetensutveckling, landsbygdsföretagande och nätverk. Kommunen har också ett nära samarbete med Nyföretagarcentrum för dig som funderar på att starta eget.

Välkommen att tillsammans med oss vara med och utveckla den moderna kurorten Ronneby!
Roger Fredriksson, kommunstyrelsens ordförande