Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Samarbete öppnar möjligheter för större insatser inom Karlstad Business Region

De fem kommunerna Karlstad, Forshaga, Grums, Kil och Hammarö utgör tillsammans Karlstad Business Region, KBR. Samarbetet föddes ur det gemensamma behovet av att satsa mer på näringslivsutveckling och etableringsarbete, och att göra det tillsammans öppnar möjligheter för betydligt större insatser.

Kommunerna inom KBR har en gemensam arbetsmarknad och gör gemensamma satsningar på allt från infrastruktur till etableringar. Samarbetet utvecklas hela tiden, och från och med i år har en samordnare tillsatts som har uppgiften att styra Karlstadsregionen in i framtiden vad gäller kommunikation, marknadsföring och gemensamma aktiviteter.
– Det finns behov av att utöka samarbetet inom områden som kompetensutveckling och utbildning. Vi diskuterar nya möjligheter hela tiden, och har även tagit upp renhållning, återvinning och administration som områden man kan samordna, berättar Ulf Nyqvist, kommundirektör i Karlstad.

Allt handlar om att synas
Med en gemensam arbetsmarknadsregion möter de fem kommunerna samma utmaningar, även om näringslivet ser lite olika ut i till exempel industritunga Grums jämfört med tjänsteorienterade Karlstad. Oavsett vilken kompetens som efterfrågas så handlar det om att göra KBR mer synlig som attraktiv region att leva och verka i.
– KBR är en region som driver utvecklingen – inte bara följer den. Vi deltar i flera stora mässor årligen för att marknadsföra kommunerna, samarbetet inom KBR och till och med hela Värmland. Vi kommer bland annat att synas på Stockholm Business Arena och Oslo Business Week. Vi vill visa att investeringar som görs här ger ringar på vattnet och skapar ännu mer utveckling, säger Ulf Nyqvist.
Den stora investeringen i en ny kartongfabrik i Grums är ett exempel som ofta kommer på tal. Här kraftsamlar kommunerna dessutom i ett flerårigt projekt som kallas synergietableringar för att öppna möjligheter för fler etableringar inom skoglig bioekonomi.
– En etablering i en av kommunerna inom KBR ger sannolikt utökade möjligheter för etableringar i någon av grannkommunerna. Vi gläder oss åt våra gemensamma framgångar, tillägger Ulf Nyqvist.
Det ska inte ha någon betydelse i vilken kommun i regionen man etablerar sig – förutsättningarna ska vara lika.

Gott företags- och innovationsklimat
I Karlstad finns en lång tradition av att samarbeta och bilda kluster för att kraftsamla tillsammans. Paper Province är ett exempel. Här samlas företag som är verksamma inom skoglig bioekonomi, allt från skogsägare till maskintillverkare för skog och pappersbruk. Ett annat exempel är Compare, ett företagskluster inom digitala näringar.
– Båda är viktiga för Karlstad och hela regionens utveckling, och ger framförallt en morot för kommande investeringar, menar Ulf Nyqvist.
Kännetecknande för Karlstad är även ett gott innovationsklimat som ständigt utvecklas i samarbete med företag och Karlstad universitet. Det gynnar övriga kommuner i KBR, och i förlängningen hela Värmland. Det finns studier som visar att regioner med tillgång till ett universitet har en starkare tillväxt, och så är det även inom KBR.