Sön 4 jun / År 41 / Nr 1 2023

Samarbete som ger resultat i kompetensförsörjningsfrågan

En av dagens största frågor i Sverige kretsar kring att rekrytera rätt kompetens för att säkerställa fortsatt utveckling. Företag och offentliga verksamheter krokar arm i Dalarna för att lösa frågan genom att samarbeta kring rekryteringsfrågor och medflyttarservice.

Det råder redan kompetensbrist inom många områden, och konkurrensen är därför hård mellan olika arbetsmarknadsregioner. Dalarna är inget undantag – även här måste man se över den långsiktiga kompetensförsörjningen och marknadsföra länet som en attraktiv plats att bo och arbeta på.

Stöd vid nyckelrekryteringar
Rekryteringslots Dalarna kan hjälpa till vid nyckelrekryteringar utanför regionen. Verksamheten ägs av ett 30-tal företag som genom sitt medlemskap bland annat får tillgång till omfattande stöd vad gäller medflyttarservice och lotsning på Dalarnas arbetsmarknad.
– Rekryteringslots har etablerats för att många nyckelrekryteringar faller om man inte har en tryggad sysselsättning för medflyttande, förklarar Lotta Strömer, som arbetar med Rekryteringslots tillsammans med Frida Björnbom.
– Vi bidrar med personligt stöd i sökandet efter ett lämpligt arbete i Dalarna, och kan även matcha medflyttande med vakanser i våra medlemsföretag, fortsätter Lotta. Det är insatser som i sin tur bidrar till att medlemsföretagen lyckas knyta den kompetens som de behöver för att fortsätta utvecklas.
Rekryteringslots har funnits i snart 15 år och har under den tiden lyckats förmedla ett stort antal jobb och praktikplatser. Lyckandegraden är hög – 80 % av alla personer man lotsar når fram till en lösning. Samarbetet uppskattas av både arbetsgivare och personer som är på väg att flytta till regionen, och verksamheten har under åren utvecklats för att även omfatta andra frågor som kan vara viktiga för familjer som väljer att flytta till Dalarna.

Nätverk stärker
Tiderna förändras och det måste företag och organisationer också göra för att bibehålla konkurrenskraft. Rekryteringslots har utvecklats genom att man också driver flera nätverk, bland annat för HR-chefer som stöttar varandra genom konkreta erfarenhetsutbyten. Det är något som Ulrika Kosjanov, HR-chef på Trafikverket, känner att hon har stor nytta av.
– Det vi känner som arbetsgivare är att det finns väldigt mycket vi kan dela med oss av till andra. Vi får därmed möjlighet att ta del av nya tankar och idéer från varandra som kan bidra till att vi blir mera attraktiva som arbetsgivare. Det är ett vinnande koncept för alla parter, säger Ulrika.
Susanne Löfås Hällman, HR-direktör på Dellner Couplers, ett företag som tillverkar koppel- och gångvägar mellan tåg mot en internationell marknad, delar Ulrikas uppfattning.
– Oavsett om man är en privat eller offentlig arbetsgivare så ser frågeställningarna kring rekrytering och den långsiktiga kompetensförsörjningsfrågan ungefär likadana ut, säger Susanne, och tillägger att Dellner under åren har haft väldigt stor nytta av Rekryteringslots för att attrahera, rekrytera och behålla personal.