Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Samband mellan IT och ekonomi framhävs i CER-nätverket

Sundsvall har en lång tradition av verksamhetsutveckling inom bank, försäkring och pension. Drivande näringslivsaktörer, offentlig verksamhet och Mittuniversitetet har tillsammans etablerat nätverket Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, för att driva utvecklingen vidare. Det känns extra angeläget när ytterligare en myndighet etableras i Sundsvall.

Med tanke på att Sundsvall redan har ett välkänt IT-kluster i form av Bron Innovation, och med tanke på alla myndigheter som redan finns samlade i staden och det för ändamålet etablerade Myndighetsnätverket, kan den nya Myndigheten för digital förvaltning räkna med att möta och införlivas i ett gott samverkansklimat.
– Att hitta nya och fler samarbetsytor är bland våra viktigaste uppgifter. Vi vill gärna förstärka samarbetet som vi har med Bron Innovation och även med Myndighetsnätverket för att understryka gemensamma intresseområden mellan bland annat IT och ekonomi, säger Peter Öhman, som är föreståndare för CER sedan flera år tillbaka.
Sambandet mellan IT och ekonomi blir allt tydligare när fler tjänster digitaliseras. Att sköta vardagliga bankärenden över nätet är förstås inget nytt, men tack vare smarta IT-lösningar går det att digitalisera nästan alla typer av administrativa tjänster, från fastighetsvisningar till rekrytering.
– Vi har precis avslutat ett pilotprojekt med fokus på digital rådgivning tillsammans med Bron Innovation, banker, försäkringsbolag, IT-företag och myndigheter. Vår ambition är att fortsätta arbetet för att utveckla regionens kompetens inom detta område, berättar Peter Öhman.

Kompetensförsörjning i centrum
Vid uppstarten av CER-nätverket 2008 anslöt sig även revisions- och fastighetsbolag till de banker, försäkrings- och pensionsbolag som först tagit initiativ till etableringen. Det var främst för att visa att regionen är att räkna med när det gäller tillväxt inom dessa branscher, men även för att kunna dela tankar om fortsatt utveckling – och då inte minst när det gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling.
Det är fortfarande lika aktuellt idag, när CER som väletablerad värdorganisation för forskning och utveckling inom ekonomiska relationer kopplat till de fem samverkande branscherna fortsätter att stärka Sundsvall som etableringsort för tjänsteorienterade verksamheter, främst genom att tillgängliggöra kunskap kring aktuell forskning och arrangera olika nätverksaktiviteter.
En annan viktig uppgift för CER är att locka studenter till Mittuniversitetets ekonomiutbildning och bidra till att knyta kompetensen till någon av de fem branscherna. Ambitionen är att studenterna efter avslutad utbildning ska välja att stanna kvar i Sundsvallsområdet och därmed fortsätta att bidra till regionens utveckling.