Mån 4 mar / År 42 / Nr 5 2023

Samhällsbredband till allt och alla

Det kommunala bolaget Fibra tar ansvar för regionens utveckling genom att bygga ut ett tjänsteneutralt fibernät i kommunerna runt Mälardalen. Både i städerna och på landsbygden.

I dagsläget är ca 65 000 hushåll, 18 000 kommunala portar och 2 500 företagskunder anslutna till stadsnät via Fibra, ett bredbandsnät för kommunerna Västerås, Arboga, Hallstahammar, Eskilstuna och Strängnäs. Att det byggs med optisk fiber ger ett framtidssäkrat nät med i stort sett obegränsade överföringsmöjligheter.
– Vi bygger infrastrukturen och ansluter flerbostadshus, villor, fastigheter, myndigheter och skolor. Sedan är det upp till kunden att välja tjänsteleverantör, berättar Niklas Dennerås, Marknads- och Försäljningschef på Fibra.
Fibra ägs gemensamt av kommunerna som företaget verkar i, vilket betyder att det är invånarna själva som äger nätet. Varken utbyggnaden eller prissättningen påverkas av kortsiktiga vinstintressen, vilket borgar för trygghet och långsiktighet. En av huvudpoängerna med Fibra är att det är ett öppet och tjänsteneutralt nät som är fritt för tjänsteleverantörerna att konkurrera på.
– Då går tjänsteutvecklingen framåt samtidigt som bindningstider och priser pressas nedåt. Det gör att vi har låga priser på tjänsterna i vårt nät, kommenterar Niklas Dennerås.
Utbyggnaden sker områdesvis och det är lätt att efteransluta sin fastighet.
– För oss är fibernätet som vilken annan kommunal infrastruktur som helst och kan likställas med el, VA etc.

Mer än snabb surf
Fibras internetleverantörer erbjuder allt från 1Mbit/s till 1000 Mbit/s, men det handlar inte bara om snabb surf. Nätets höga kvalitet gör att det används till mycket annat också. Till exempel energiövervakning, larm och fjärrstyrning. Det går också att koppla sin fasta telefon till Fibra och ringa billigare än via det vanliga telenätet. Ett område som växer starkt just nu är IP-TV och med Fibra får kunderna tillgång till de stora TV-leverantörerna. Genom en öppen digitalbox kan man kombinera kanaler från flera leverantörer.
– I vårt utbud finns många HD-kanaler med överlägsen bild- och ljudkvalitet, säger Niklas Dennerås.
Fibra erbjuder även företag en rad olika kommunikationslösningar, som kan anpassas både efter det lilla och det stora företaget. Exempelvis kan företag som har kontor på olika platser effektivisera sin interna kommunikationslösning genom att knyta samman olika fastigheter, kontor och verksamheter med egen teknisk utrustning.
Fibra tillhandahåller även en plattform som möjliggör för kommunerna att tillhandahålla e-hemtjänster.
– Vi kallar det välfärdsbredband och handlar om att stödja hemtjänsten och bistå brukarna. Välfärdsbredbandet innebär en effektivisering av hemtjänstens verksamhet, vilket sparar resurser åt kommunerna, avslutar Niklas Dennerås.