Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsbyggare erbjuder smarta energitjänster

Södra Hallands Kraft är en ekonomisk förening som äger och driver elnätet i Laholm kommun och i delar av Båstad kommun. Föreningen äger ett mindre antal vindkraftverk för egen energiproduktion samt en större biogasanläggning. Det största tillväxtområdet utgörs dock av ett relativt nytt verksamhetsområde, nämligen energitjänster.

Södra Hallands Kraft storsatsar på energitjänster av olika slag. Uppdragen skiftar från drift av naturgasnät och ett antal värmecentraler till omfattande energikartläggningar i syfte att effektivisera och kapa energiförbrukning hos kund. Föreningen kan med andra ord åta sig allt från att se över och driva kundens egna anläggningar till att skapa lönsamhet genom åtgärder för resurssparande.

Attraktivt totalerbjudande
Tommy Karlsson, vd för Södra Hallands Kraft, förklarar att nya uppdrag inom området energitjänster ofta inleds med att kunden vill åstadkomma en förändring, det vill säga spara in på energikostnaderna. Det finns då en rad olika områden att undersöka, allt från energikrävande processer och aktiviteter till energiavtal.
– Vi gör en grundlig analys av kundens aktiviteter, avtal och energiförbrukning. Vi presenterar därefter lämpliga åtgärder för att få ner energiförbrukningen. Det finns alltid något man kan göra för att bli mer effektiv, hur mycket man kan spara beror på tillgänglig teknik, investeringsmöjligheter och förändringsbenägenhet, menar Tommy Karlsson.
Något som skiljer Södra Hallands Kraft från många andra kraftbolag är att föreningen i viss utsträckning kan stötta kundernas investeringar för att bli mer lönsamma.
– Vi gör investeringar, servar och driver kundens anläggning. För kunden innebär det ett bekymmersfritt avtal med bättre förutsättningar för vidare utveckling av den egna verksamheten tack vare bättre lönsamhet. Vi har utvecklat erbjudande där vi har driftansvar men oftast inte äger själva anläggningen, vi har den expertis som krävs för att snabbt och effektivt fånga upp eventuella problem och sätta in rätt åtgärd i god tid.

En given partner
Södra Hallands Kraft är både samhällsbyggare och miljöföretag. Med egen biogasproduktion drar föreningen sitt strå till stacken i samhällets omställning från fossilt till förnybart. Biogasanläggningen är ansluten till naturgasnätet och levererar gasen som fordonsbränsle. I dagsläget garanteras en blandning av naturgas och biogas på 50/50 vid köp av fordonsgas. Om fem år kan fördelningen tänkas vara 25/75 där största delen är förnybar biogas.
Under det senaste året har föreningen investerat omkring 50 miljoner kronor i ökad driftsäkerhet, tillbyggnad och utveckling av tjänsteutbudet.
– Efter viss tillbyggnad ökar vi nu gasproduktionen med cirka 15 procent. Koncernen omsätter omkring 130 miljoner kronor. Allt överskott kommer våra kunder till gagn genom investeringar för att förbättra vårt erbjudande. Vi kommer bland annat att satsa mer på energitjänster eftersom det är ett område som med största säkerhet kommer att fortsätta öka, berättar Tommy Karlsson.
Nya EU-direktiv kommer att ställa högre krav på energieffektivisering och ökat medvetande kring energifrågor. Södra Hallands Kraft förbereder kunderna för omställningen redan nu och är en given partner i utvecklingsarbetet.