Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Samhällsbyggare med internationell prägel

Skolvärlden måste förändras och förnyas i takt med det kringliggande samhället. Dagens arbetsmarknad blir allt mer globalt inriktad, med nya möjligheter och förutsättningar för att göra karriär internationellt. Birgitta Sandström Barac var med och utvecklade en modell för undervisning i svenska språket på en internationell skola i Geneve och idag är hon vd på Internationella skolan i Göteborg, ISGR.

Med erfarenhet av att utveckla och implementera internationella utbildningsprogram driver Birgitta Sandström Barac ISGR sedan 2008. Skolan grundades 1997 och kort därefter implementerades det internationella utbildningsprogrammet IB, International Baccalaureate, på skolan. Det innebär att ISGR erbjuder en internationellt erkänd utbildning från förskoleklass- till gymnasienivå via ett globalt gångbart program som förbereder eleverna för fortsatta studier över hela världen.

En väg in i det svenska samhället
Eftersom skolan strävar efter att vara en naturlig väg in i det svenska samhället finns två samverkande sektioner: en internationell respektive en svensk sektion som följer den nationella skolformen.
Samtliga lärare på ISGR är ämnesbehöriga, men måste även utbildas för undervisning inom IB. Eftersom skolan tar emot barn från familjer som är på besök i Sverige är det extra viktigt att skolan utöver erbjudandet av en erkänd internationell utbildning även kan möta hela familjen på ett bra sätt.
– Det är viktigt att våra internationella elever får en möjlighet att träffa svenska kamrater. Det ger en bättre inblick i hur det svenska samhället fungerar, förklarar Birgitta Sandström Barac.

Skolan som samhällsbyggare
Efter en framgångsrik implementering av svenskundervisning på den internationella skolan i Geneve sökte Birgitta Sandström Barac sig till den svenska gymnasieskolan där hon arbetade i en av Göteborgs östra stadsdelar under nästan ett decennium. Det gav henne en god inblick i hur skolvärlden fungerar i olika delar av världen, en erfarenhet som hon idag drar nytta av för att vidareutveckla ISGR.
– Jag ser skolan som en viktig samhällsbyggare och förvaltare av vår gemensamma framtids viktigaste resurs i form av elevernas kunskap. Det budskapet förmedlar jag till de fem rektorerna på skolan.
Det är ett stort och viktigt uppdrag att driva en internationell skola. Det krävs delaktighet på alla plan, något som Birgitta Sandström Barac arbetar för att bygga upp och stärka varje dag.

ISGR växer med staden
ISGR står för The International School of the Gothenburg Region, och namnet vittnar om skolans ursprung. De 13 kommunerna i Göteborgsregionen och det regionala näringslivet var överens om att en internationell skola behövdes för att kunna attrahera arbetskraft från hela världen. Skolan etablerades i nära samverkan med representanter från både näringslivet och akademin och ägs av de 13 kommunerna.
ISGR kommer att ta nästa steg i utvecklingen av skolan som en institution för modernt lärande och man hoppas på att få nya lokaler framöver där allt samlas under samma tak. Birgitta Sandström Barac påpekar att drömmen skulle vara två skolbyggnader på samma gård. Framöver kan det även bli aktuellt med förskola inom ISGR, här finns redan ett stort behov i samband med att staden växer.