Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Samhällsbyggare med många järn i elden

Fastighets AB Järnbäraren är Gnosjös allmännyttiga bostadsbolag. Genom att tillhandahålla attraktiva bostäder såväl i centrala Gnosjö som i mindre tätorter underlättar Järnbäraren för tillväxt i hela kommunen. Det uppdraget förstärks då Järnbäraren sedan några år tillbaka även ansvarar för kommunens fastigheter.

I Gnosjö har man nära till det mesta oavsett var i kommunen man bor. Järnbäraren har byggt upp ett varierat bestånd med hyresrätter i de fem tätorterna Gnosjö, Hillerstorp, Nissafors, Åsenhöga och Kulltorp. En stor del av beståndet är härmed naturnära och förmedlar känslan av ett eget boende – fast utan de bekymmer som förknippas med det. Det kan nästan inte bli bättre.

Stora investeringar på gång
Att fler upptäcker Gnosjö som bostadsort är tydligt då det kommunala bostadsbolaget har fått upprätta en bostadskö som nu blir allt längre. Från att ha stått med tomma lägenheter får Järnbäraren nu se sig om efter ny mark att bygga på. I skrivande stund pågår byggnationer i både Gnosjö och Hillerstorp för inflyttning under 2018.
I centrala Hillerstorp, närmare bestämt på Köpmansgatan, byggs fyra marklägenheter med planerad inflyttning till sensommaren. Projektet är en del av en förtätning som planerats för Hillerstorp under en längre tid, och att man nu kan erbjuda helt nyproducerade bostäder vittnar också om ett större intresse för orten.
I Gnosjö centrum byggs samtidigt ett punkthus med 12 nya lägenheter på den så kallade Åkeritomten, som många gnosjöbor känner till. De nya lägenheterna byggs enligt högt uppsatta miljökrav och kommer att erbjuda ökad komfort med inglasade uteplatser och balkonger. Även dessa ska stå färdiga för inflyttning efter sommaren.
– Vi gör mycket stora investeringar för att utveckla Gnosjö. I en mindre kommun som vår är ett tillskott på totalt 16 nya lägenheter ganska stort, och vi planerar dessutom för fler nybyggen inom en nära framtid, säger Gunnar Lindow, vd för Fastighets AB Järnbäraren.
Boende i Gnosjö förväntar sig en lika hög levnadsstandard som boende i storstäderna. Nybyggnationer är precis lika kostsamma i Gnosjö som de är på andra ställen, med den stora skillnaden att man kan ta ut högre hyror i storstadsregionerna.
– Vi måste tänka annorlunda och producera högkvalitativa bostäder så kostnadseffektivt som möjligt – vilket naturligtvis är en stor utmaning som vi arbetar för att lösa nu. Vi ska ha en fortsatt sund ekonomi i bolaget och kommer att investera för det, tillägger Gunnar Lindow.

Stärker kommunal service
Järnbäraren har många järn i elden. Bolaget förvaltar även kommunens fastigheter, såsom skolor och vårdinrättningar, och har således en central roll även när det gäller utveckling av den här typen av verksamheter.
– En stor satsning som görs under 2018 omfattar övergång till fjärrvärme i flertalet kommunala fastigheter. Gnosjös fjärrvärme är nästan helt förnybar och med övergången kommer vi ännu närmare klimatmålen, upplyser Gunnar Lindow.
Gnosjöregionens tillväxt innebär i sig också en fortsatt utveckling inom det kommunala fastighetsbolaget. Utmärkande för Gnosjö är en hög livskvalitet och livskraft, där människor har korta avstånd till service och till varandra. Med tillgång till god service och förstklassig rekreation är Gnosjö en given etableringsort både för boende och företagande – det ska Järnbäraren hjälpa till att säkerställa även för framtiden.