Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsbyggare med större flexibilitet och personlighet

Multi Ethnic Consulting, MEC, tar samhällsbyggnad till en helt ny nivå. Genom det nystartade dotterbolaget MEC Management söker man nya utmaningar i Göteborgsområdet, där grannkommuner som Kungsbacka och Varberg ingår i framtidsplanerna för företagets tillväxt.

MEC är inte ett vanligt konsultbolag inom samhällsbyggnad. Grundaren och tillika vd:n Nicholas Lusack etablerade företaget med en vision om att verkligen göra skillnad med mer tillgängliga och heltäckande tjänster, det vill säga turn-key solutions, från en och samma leverantör. Kunden ska bara behöva en kontakt som sköter hela jobbet.

Inga standardprodukter
På MEC tror man inte på standardprodukter. Istället utvärderas varje kund och projekt efter unika förutsättningar. Alla projekt koordineras med specialister som är bäst lämpade för uppdraget. Huvudsakligen handlar det om utförande av tekniska studier inom bygg- och infrastrukturprojekt.
Inom MEC finns kompetens för att bistå med geoteknisk och annan branschrelaterad rådgivning. Ofta tillsätts multinationella team där konsulterna har olika bakgrunder. Det ger ett bredare tjänsteutbud där man inte behöver tillämpa standardprodukter som kan passa en del men inte alla. Allt från projektledning inom bygg och anläggning till utveckling av konstruktionsteknik täcks in av MEC.

Större flexibilitet och personlighet
Dotterbolaget MEC Management, med Patrik Mårtensson som vd och senior rådgivare, fokuserar på projektledning med större flexibilitet och personlighet.
– Vi tar på oss rollen att hela tiden analysera kundernas behov från projekt till projekt. Så våra rapporter ser annorlunda ut varje gång. Det är viktigt för oss att inte hamna i någon mall eller låsa oss till standardlösningar, säger Patrik, som kommer in i verksamheten med lång erfarenhet och ett omfattande kontaktnät.
Det kan låta lite som att uppfinna hjulet gång på gång, men Patrik menar att det snarare ger största möjliga värde i alla leveranser. Kunden får aldrig en lösning som bara passar delvis – utan en unik lösning som passar perfekt för just deras behov.
– Kvalitet före kvantitet brukar vi säga, inflikar Nicholas Lusack.

Söker entreprenörer
Det finns ett antal pågående projekt som MEC nu är involverade i. Bland dessa kan nämnas ramavtal med Trafikverket där MEC ska bistå med geoteknisk rådgivning.
–Det är mycket glädjande att MEC kan hävda sig i denna mycket hårda konkurrens och otroligt stimulerande att få chans och möjlighet till att delta och bidra till infrastrukturprojekt i Sverige, säger Nicholas Lusack.
MEC söker nu likasinnade som vill starta eget och driva sina egna verksamheter under MEC:s flagg. Huvudmarknaden kommer i ett första steg att vara Göteborg med kranskommuner ner till Varberg, men planen är att på sikt skapa en nationell konsultverksamhet med hjälp av konsultägda dotterbolag.