Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samhällsbyggare med stort engagemang

Wästbygg är en samhällsbyggare med stort engagemang och ses ofta som en pionjär när det gäller hållbart byggande. Attraktiva lägen, en hög kundanpassning och en effektiv byggprocess gör att beställare av samhällsnära kommersiella fastigheter och bostäder ofta kommer tillbaka och väljer Wästbygg för nya projekt.

Halland är en expansiv region och flera större byggprojekt har färdigställts under de senaste åren. Flera nya projekt är också på gång i Wästbyggs regi. Speciellt intressant för fortsatt utveckling är hela sträckan från Hallandsåsen till Falkenberg, för att knyta ihop Wästbyggs verksamhet i väst (Varberg – Göteborg) med syd (Helsingborg – Malmö).

Bra exempel på samverkan
Det långvariga samverkansprojektet kring Hallands konstmuseum är ett bra exempel på hur Wästbygg arbetar med hög kundanpassning och effektiva processer.
– Vårt pågående samverkansprojekt kring Hallands konstmuseum, med Fastighetskontoret och Stiftelsen Hallands konstmuseum, är ett bra exempel på samverkan där alla parter gemensamt verkar för att uppfylla önskat slutmål inom ramen för den budget som projektet har. Det är ett utmanande projekt med hög komplexitet men med gemensamma ansträngningar tillsammans med beställare och brukare har parterna lyckats med uppgiften, säger Åsa Wall, kommunikationsansvarig på Wästbygg Gruppen AB.
Projektet har pågått sedan slutet av 201712 och kommer att vara färdigställt i mitten av juni i år, med inflyttning och öppning under hösten 2019.
Hela Halland är en tillväxtregion och Halmstad utmärker sig speciellt med större utvecklingsprojekt i bland annat Ranagård, Tullkammarkajen, Söder och Kvarteret Bagaren, där Wästbygg medverkar. Samtidigt finns en betydande utvecklingspotential i kranskommunerna och de yttre områdena där det finns möjligheter till samhällsbyggnad för att möta behovet av bostäder med tillhörande samhällsfunktioner.

Att vara klimatsmart
Wästbygg har länge varit involverade i miljödiskussionen och strävar efter att minska sin miljöpåverkan genom olika insatser. Sedan 2012 får Wästbygg el från egenägda vindkraftverk i Falkenberg vilket i sin tur medför lägre koldioxidutsläpp. Men det är inte den enda miljösatsningen som Wästbygg ligger bakom.
För att uppnå ett hållbart samhälle krävs inte bara ekologiska eller miljömässiga aspekter utan även ekonomiska och sociala aspekter. Allt fler inser att den ekologiska aspekten sätter de yttre ramarna för all mänsklig verksamhet. Den ekonomiska aspekten beskriver hushållandet – att vara sparsam med de resurser vi har, mänskliga såväl som materiella. Det banar väg för en ekonomi som inte förbrukar kapitalet utan tar av avkastningen.
– Vi på Wästbygg verkar för detta genom att vi är med i ett tidigt skede och omsorgsfullt planerar och projekterar utveckling av bostäder. Det handlar om en helhetssyn och totalansvar – från valet av mark till byggnadens utformning, resurssnål och miljövänlig produktion och till sist energisnåla byggnader med god innemiljö, förklarar Åsa Wall.
Wästbygg kommer även fortsättningsvis att värna om hållbarhet ur alla perspektiv, och bidrar med nya arbetssätt samt hög implementering av ny teknik. Wästbygg arbetar sedan länge med miljöklassningssystemen GreenBuilding, Miljöbyggnad, Svanen och BREEAM. Det viktigaste är kanske inte vilket system man väljer, utan att välja att vara klimatsmart över lag. Det vill Wästbygg sprida som mantra genom bygg- och fastighetsbranschen.