Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Samhällsbyggare visar vägen

Örnsköldsvik präglas av en fantastisk entreprenörsanda. Staden har utvecklats och byggts av engagerade entreprenörer från trakten, människor som känner stolthet och ansvar för regionens fortsatta utveckling och konkurrenskraft. Familjeföretaget Backmans Fastighets- och Företagsutveckling har utvecklat, byggt och förvaltat fastigheter i Örnsköldsvik sedan början av 1900-talet. Företaget ägs och drivs idag av tredje generationen med Gunnar och Brita Tjernbergs dotter Ragnhild Backman och hennes man Jan-Olof Backman.

Backmans Fastighets- och Företagsutveckling har successivt förvärvat samtliga byggnader i anrika Byggnads AB O Tjärnbergs bestånd. Företaget har en lång och spännande historia som framstående samhällsbyggare i Örnsköldsvik med omnejd. Det finns i princip inte en enda offentlig byggnad eller större bostadsbestånd i Örnsköldsvik som Byggnads AB O Tjärnberg eller Backmans inte varit delaktiga i att uppföra eller utveckla, antingen på entreprenad eller i egen regi. Ett arbete som sedan 1995 fortsatts av Backmans Fastighets- och Företagsutveckling.

Centrumhandeln prioriteras
Genom sina insatser har Ragnhild och Jan-Olof Backman i hög grad bidragit till att utveckla Örnsköldsvik och till stor del även kringliggande kommuner. I centrala Örnsköldsvik har Backmans bland annat utvecklat två gallerior för att stärka den lokala handeln, ett arbete som även bidragit till att staden fått utmärkelsen Årets Stadskärna vid två tillfällen.
– Utveckling av centrumhandeln har länge varit ett prioriterat område för oss, poängterar Ragnhild Backman. En livskraftig centrumhandel är oerhört viktig för kommunens och näringslivets fortsatta utveckling.
Örnsköldsvik hade i mitten av 1990-talet ett stort utflöde av handel där invånarna helt enkelt valde att åka till Umeå och Sundsvall för att göra sina inköp. Backmans valde då att inleda ett utvecklingsarbete och investerade betydande kapital för att stärka den lokala och regionala handeln. Mellan 2004 – 2006 byggdes två gallerior i centrala Örnsköldsvik samt utvecklades Prismagallerian i Härnösand. Samtliga är nu sålda och förvaltas av sina nya ägare.
– Att förvalta ett köpcentrum kräver fortsatta investeringar på nivåer som vi ansåg mer lämpliga för andra aktörer än oss själva. Vi har lagt grunden och möjliggjort för Örnsköldsvik att bli en konkurrenskraftig handelsstad med två större gallerior. Även om vi inte längre äger eller förvaltar dessa fastigheter så har vi, med vårt nuvarande stora fastighetsinnehav i centrum, ett fortsatt engagemang i handelns utveckling där vi diskuterar aktuella frågor inom bland annat Fastighetsägarna, Cesam och Världsklass 2015.

Lättare att engagera sig i mindre orter
Ragnhild menar att det är lättare att få möjlighet att bli riktigt engagerad på en mindre ort, samtidigt som det innebär större ansvar eftersom en aktör blir så pass tongivande i de lokala projekten.
– Vi skapar den lokala marknaden själva och vi måste få både politiker och näringslivsaktörer att förstå vikten av att ha en konkurrenskraftig stadskärna med goda förutsättningar för boende, lokaler, service och rekreation, där handeln också är en viktig del av helheten. Under de senaste tio åren har vi lyckats vända en negativ trend där Örnsköldsvik präglats av utflyttning och sjunkande handelssiffror under en lång period. Idag lever och verkar vi i en stark tillväxtkommun som söker utveckla nya samarbeten med andra kommuner i regionen.
Ett av många positiva resultat är att Örnsköldsvik och Umeå bygger upp en gemensam arbetsmarknadsregion, ett initiativ som Ragnhild personligen ser positivt på.

Morgondagens Örnsköldsvik
– För att Örnsköldsvik ska vara attraktivt som boendeort i en större arbetsmarknadsregion så måste vi ha en levande stadskärna. Vi kommer då återigen in på viktiga utvecklingsfrågor som kopplas till ortens centrala delar. I syfte att skapa en levande stadskärna har vi varvat bostäder med verksamhetslokaler och handel, ibland i samma hus, berättar Ragnhild Backman.
Backmans kommer att fortsätta förtäta stadskärnan för att skapa en bättre sammanhållning där all tänkbar service, ett brett handelsutbud och tillväxtbenägna verksamheter finns samlade på ett ställe. Morgondagens Örnsköldsvik blir då en konkurrenskraftig stad mitt i en av Sveriges mest attraktiva arbetsmarknadsregioner.