Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Samhällsengagemang naturligt för Europas stabilaste bank

Utöver bankverksamhet kretsar en stor del av Swedbanks uppdrag kring att värna om det lokala och regionala samhället. Så har det varit ända sedan etableringen av den första sparbanken 1820. Kunderna känner trygghet i vetskapen om att deras bank är med och bygger samhället. Trygghetskänslan förstärks då Swedbank dessutom är Europas stabilaste bank enligt de stresstester som görs regelbundet inom branschen.

Swedbank har gjort en spännande resa på snart 200 år. Under de senaste åren toppar Swedbank dessutom Europalistan som den stabilaste banken.
– Stabiliteten är oerhört viktig för oss eftersom den bland annat möjliggör fler samhällsorienterade satsningar från vårt håll, säger Hans Lind, kontorschef i Linköping. Samtidigt är den viktig för våra kunder som känner sig trygga med en bank med en gedigen historia – en bank som kommer att finnas kvar under en väldigt lång tid framöver.

CSR är en god affär
Swedbank vill sprida kunskapen om att CSR, Corporate Social Responsibility, är en god affär på lång sikt. För alla som väljer att engagera sig kommer lönsamheten att öka tack vare ett starkare varumärke och en högre igenkänning på marknaden. Det är en win-win situation för alla.
Genom den egendesignade satsningen Unga Jobb söker Swedbank sporra företag till att fokusera mer på CSR genom att ta emot ett antal ungdomar per år. Under det senaste året har satsningen resulterat i praktik för cirka 80 ungdomar, inklusive de som Swedbank själva tagit emot på kontoret på Storgatan i Linköping.
– Unga Jobb är en återkommande satsning som vi tror mycket på eftersom den så väl understryker vikten av att bry sig. Det är klart att kunder hellre väljer varumärken som förknippas med engagemang, dessutom är det en satsning som företagen kan dra nytta av för framtida kompetensförsörjning och enklare rekrytering.
Utöver Unga Jobb är Swedbank även engagerade i Ung Företagssamhet (UF), olika idrottsevenemang och integrationsprojekt samt insatser för ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. Hans berättar:
– Swedbank Linköping har ett årligt golfevent där överskottet, eller rättare sagt alla intäkter, går till någon organisation eller andra som engagerar sig för att stötta de som av olika anledningar inte har samma förutsättningar som de flesta av oss andra. I höstas ledde eventet till att Friends i Linköping fick 200 000 kr. Hur vi ska disponera årets insamling är i skrivande stund inte klart, men målet är att göra något för de ungdomar som inte har så många möjligheter till aktiviteter på sin fritid.

Utvecklas tillsammans med Linköping
Swedbank har en stark tradition som samhällsbyggare. Samtidigt är banken särpräglat nytänkande när det gäller tillämpning av ny teknik och utveckling av nya tjänster som passar dagens behov.
– Linköpings näringsliv utvecklas hela tiden. Universitetet och Mjärdevi Science Park är starka drivkrafter i det, som exempel finns det väldigt många uppstartsföretag i Linköping. När det gäller banktjänster så förändras företagets behov över tiden, det är något vi också måste anpassa oss efter, förklarar Hans, som själv tycker att Linköping är en väldigt spännande marknad.
Linköping präglas av en stark utveckling just nu då det planeras tusentals nya bostäder bland annat. Dessutom kommer utvecklingen av Ostlänken att placera hela regionen i rampljuset. Redan idag märks ett uppsving gällande sysselsättning, investeringar och nyföretagande, och det är en trend som enligt Hans Lind kommer att förstärkas under kommande år.