Tis 17 maj / År 40 / Nr 1 2022

Samhällsengagemanget särskiljer sparbanken

Den gamla sparbankstraditionen med samhällsutveckling som affärsidé är minst lika viktig i det digitala samhället – kanske ännu viktigare i en tid där prestationskraven är höga och konkurrensen ständigt ökar. Falkenbergs Sparbank verkar enbart lokalt och fokuserar helt på att skapa tillväxt i Falkenbergs och norra delarna av Halmstads kommun.

Sparbankerna etablerades för snart 200 år sedan för att utveckla och stärka sina lokalsamhällen. Det är fortfarande den grundläggande idén bakom varje sparbank, vars tjänsteutbud liknar andra bankers både i utförande och prisnivå. Att vara kund i en sparbank är att vara medveten, man får tillgång till alla banktjänster lokalt och dessutom gör man gott på köpet. Vad kan vara mer hållbart i dagens läge?

Sociala värden högaktuella
Falkenbergs Sparbank har funnits i drygt ett och ett halvt sekel men verksamheten är modern och framåtriktad. Idag är det mer aktuellt än någonsin att satsa på sociala värden som integration och hållbarhet.
– Det stämmer att samhällsengagemanget särskiljer oss, men vi engagerar oss även lite mer i varje kund. Eftersom vi styr vår egen verksamhet och inte jagas av aktieägare kan vi lägga mer tid på att verkligen lära känna kunden. Vi använder vårt överskott till att ständigt förbättra verksamheten och samhället vi verkar i, säger Göran Bengtsson, vd för Falkenbergs Sparbank.
Banken sponsrar ungdomsverksamhet, idrott, kultur och näringsliv. Via Framtidsbanken delar Falkenbergs Sparbank ut allmännyttiga medel till olika lokala ändamål. Ansökan om att få ett bidrag kan lämnas in två gånger per år och går till föreningar eller företag som kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Sparbanken är lika med utveckling
Att öka lönsamheten genom att minska närvaron är inget för Falkenbergs Sparbank. Man satsar däremot på ökad tillgänglighet och synlighet. Via kontoren i Falkenberg, Ullared och Getinge nås även kunder som bor på de mindre orterna i kommunen.
– Det digitala är fantastiskt och kan frigöra tid i hanteringen av vardagsekonomin, men de flesta kunder behöver fortfarande stöd i frågor som man helst diskuterar med en rådgivare personligen. Ofta rör det sig om större beslut som boende och pension. För företag är det kanske ännu viktigare med en lokal bankkontakt som verkligen känner verksamheten, menar Göran Bengtsson.
Det finns undersökningar som visar att i samhällen där det finns en sparbank är det lokala näringslivet mer expansivt. Det finns alltså ett tydligt samband mellan sparbankstraditionen och framgångsrika företag i välmående samhällen. Det arvet ska Falkenbergs Sparbank förvalta och vidareutveckla.