Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samhällsnytta förenas med leveranssäkerhet via KrimProd

Kriminalvården är en relativt okänd men inte desto mindre viktig underleverantör till den svenska tillverknings- och verkstadsindustrin. Förutom legotillverkning står Kriminalvårdens producerande verkstäder, KrimProd, för utveckling och tillverkning av egna produkter såsom hyllor, hurtsar och tidningsvagnar.

Att anlita KrimProd som underleverantör är att göra en samhällsinsats med märkbar effekt på hemmaplan. KrimProd bedriver verksamhet över hela landet och levererar regelbundet till ett hundratal kunder inom allt från träindustri till textilservice.

Levererar i global konkurrens
Uppdragen inom KrimProd kommer från den öppna arbetsmarknaden och därför ställs samma krav på kvalitet, kapacitet och leveranssäkerhet som för vilken annan leverantör som helst.
– Mycket av det vi gör i vår verksamhet är legotillverkning för svensk industri, men samtidigt är vi väldigt försiktiga med att konkurrera med svenska företag. Att vi ska leverera billigt och konkurrera ut andra leverantörer är en felaktig bild som många har. Så fungerar inte vår verksamhet. Vi strävar efter kvalitet till konkurrenskraftiga priser, precis som alla andra, upplyser kriminalvårdsinspektör Mikael Schyrman vid Anstalten Kumla. Han fortsätter:
– Det vi är riktigt bra på är att leverera stora volymer inom avtalad tid. Vi är att betrakta som en stabil leverantör med lokal förankring. Det finns många exempel på svenska tillverkande företag som tidigare anlitat underleverantörer i Asien men som nu väljer att anlita oss istället.
Att svenska tillverkare väljer underleverantörer på hemmaplan bottnar i tillit till att de kan leverera med rätt kvalitet och i rätt tid, något som är avgörande idag när den globala konkurrensen blir allt tuffare.

Meningsfull sysselsättning
Anstalten Kumla är Sveriges största slutna anstalt. Här finns en omfattande verkstadsteknisk produktion som ger ett stort antal interner en meningsfull sysselsättning samtidigt som de tjänar av sina straff.
– Syftet med KrimProd är att arbeta förebyggande och motverka återfall. Internerna får en möjlighet att utvecklas i sina roller på en arbetsplats som är så lik en civil arbetsplats som möjligt. Det stärker självförtroendet och bidrar till att skapa motivation och vilja till återanpassning i samhället. Därför kan man också lita på att det är en stor samhällsinsats att anlita KrimProd som underleverantör, förklarar Mikael Schyrman.
De flesta kunderna är återkommande sedan många år tillbaka. KrimProds Kumlaverksamhet är ISO-certifierad med ett kvalitetsledningssystem och man levererar med stor bredd inom allt från avancerad mekanisk bearbetning och formsprutning till träförädling och möbelsnickeri.