Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samhörigheten viktigare än lönsamheten

Svenska kyrkan finns med oss under hela livet som ett andligt stöd i vår vardag och vår utveckling. För många spelar kyrkan en avgörande och stöttande roll framförallt i kris och svåra situationer. Många söker sig också till kyrkan och församlingslivet för social gemenskap och för att få ett bredare eller stabilare kontaktnät.

Svenska kyrkan erbjuder ett rikt utbud av aktiviteter som passar alla målgrupper och åldrar. Det är en viktig del av det sociala arbete som man driver och utvecklar dagligen.
– Vår verksamhet skiljer sig från företag på flera sätt. Kyrkan har ett uppdrag som inte kan inte rationaliseras bort eller läggas ner vid olönsamhet. Vi ska finnas med i alla faser i livet och skapa rum för den viktiga samhörigheten mellan människor, säger Karin Enerbäck, kyrkoherde i Lidköping.

Samhörigheten går först
Genom att utöka samverkan med andra aktörer i samhället, som exempelvis skola och företag, ges ännu större möjligheter för Svenska kyrkan att sprida kunskap och öka medvetenheten kring vad som faktiskt är viktigt och om goda värden i livet och för samhället.
– Hoppet är vårt viktigaste budskap idag. Genom att vi i kyrkan talar om nåd, som kanske verkar som ett otidsenligt begrepp, vill vi förmedla budskapet att man faktiskt duger som man är. Jag tror att många är i behov av den här typen av vägledning idag, fortsätter Karin Enerbäck.
Samhället förändras och tidens prestationsångest kan vara svår att hantera. Man ska vara medveten, nyttig och prestera. För att skapa en mer hållbar utveckling behöver man se sig omkring och börja utvärdera vad som verkligen gör skillnad för en själv och andra.

Värdet av kyrkans arbete?
Kyrkans arbete kretsar inte bara kring att öka medvetenheten gällande social hållbarhet. Det görs även stora konkreta insatser runtom i Lidköping. Kyrkornas gemensamma kassa gör det möjligt för behövande att söka bidrag för exempelvis mat, glasögon eller kläder under hela året. Det finns även möjlighet att få hjälp att komma in i arbetslivet, få samtalsstöd och vägledning.
– Individualism och privatisering behöver en motvikt, konstaterar Karin Enerbäck. Svenska kyrkan står för tillhörighet och ett stöd som är viktigt för de flesta av oss människor genom olika perioder och faser i livet och det vill man värna om för framtiden.
Karin påminner att det kan vara svårt att uppskatta värdet av kyrkans arbete så länge det finns och lite tas för självklart. Om tillgänglighet och beredskap skärs ner eller upphör helt så skulle väldigt många drabbas och med stor sannolikhet skulle det få en stor inverkan på hela samhället. Därför är det så viktigt för både privatpersoner och företag att stötta Svenska kyrkans arbete.