Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Samlad vuxenutbildning beredd på förändring

Askersund, Laxå och Hallberg kommuner har en gemensam och enhetlig organisation för gymnasie- och vuxenutbildning genom Sydnärkes Utbildningsförbund. Precis som hos landets övriga vuxenutbildningar erbjuds grundläggande utbildning, sfi, utbildning på gymnasienivå samt yrkesinriktade utbildningar på både gymnasial och eftergymnasial nivå.

Det som skiljer vuxenutbildningen i dessa tre kommuner från många andra i landet är ett större fokus på distansstudier. För att underlätta studierna finns lärcentra som har öppet olika dagar i veckan i de tre kommunerna.
– Distansstudier öppnar möjligheter för fler att studera, menar Sören Carlsson Arewång, rektor på Vuxenutbildningen inom Sydnärkes Utbildningsförbund.

Fördelar med distansstudier
Med studier på distans är det möjligt att fortsätta på sin ordinarie arbetsplats samtidigt som man genomgår ett kompetenslyft. Det kan vara för att komma vidare i karriären inom sin nuvarande bransch eller för att komma in på en helt ny arbetsmarknad.
– Med distansstudier kan vi dessutom effektivt använda resurserna och bättre anpassa utbudet efter marknadens efterfrågan, fortsätter Sören. De flesta utbildningar som vi erbjuder går att genomföra på distans, men de flesta har också inslag där man måste vara på plats för att utföra vissa uppgifter. Deltagande i de aktiviteter vi erbjuder leder ofta till större studieframgång.
Yrkesutbildningar går naturligtvis inte att helt genomföra på distans, även om man generellt går mot en utveckling där de teoretiska momenten blir mer och mer geografiskt oberoende tack vare ny mötes- och kommunikationsteknik.

Förberedda genom samverkan
Oavsett mål med studierna så finns ett brett utbud inom Vuxenutbildningen och Sydnärkes Utbildningsförbund, som håller löpande antagning inom de vanligaste kurserna för att korta väntetiderna.
På marknadens efterfrågan har en teoretiskt inriktad logistikutbildning startats, liksom en yrkesförarutbildning som ger behörighet för att köra tung lastbil med släp (CE-kort). Sedan många år bedrivs även en vårdutbildning där nästan alla deltagare får arbete direkt efter avslutade studier. Alla tre bedrivs inom ramarna för Yrkesvux.
– Det råder viss oro kring Yrkesvux eftersom vi inte vet om vi kommer att få ha kvar utbildningsformen efter finansieringstidens slut. Oavsett vad som beslutas kring eventuell fortsättning av Yrkesvux så kommer vi att förbereda oss genom ökad samverkan i länet, säger Sören Carlsson Arewång.

Framgångsrikt exempel
En annan populär utbildning som erbjuds via Sydnärkes Utbildningsförbund är lärarutbildningen, som sedan några år genomförs vid kommunernas lärcentra i samverkan med Karlstad universitet. Utbildningen är ett bra exempel på hur man inom Sydnärkes Utbildningsförbund vill arbeta för att stärka Vuxenutbildningen i Askersund, Laxå och Hallsberg framöver.