Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sammanvävda traditioner formar framtiden i Västerås

När ASEA redan i slutet av 1800-talet började tillverka stora generatorer i Västerås lades grunden till dagens starka industritradition i regionen. Det var inte minst ett avgörande steg för att tyska Voith senare skulle etablera verksamhet i Västerås.

Flera av regionens största industrier har någon form av koppling till ASEA, som redan tidigt 1900-tal var en stor exportör av generatorer över hela världen. I mitten av 1960-talet omnämnde företaget sig som världens största tillverkare av vattenkraftgeneratorer.
De följande decennierna blev dessvärre mindre lönsamma för svensk elproduktion. Trots att mycket kompetens samlats i Västerås avvecklades stora delar av den verksamhet som ASEA en gång byggt upp.
Kunskapen och traditionen bevarades trots allt, och några eldsjälar beslutade sig för att starta VG Power och satsa på vattenkraft fullt ut. Bolaget anställde omgående omkring 35 medarbetare från tidigare Alstom och började sin verksamhet i Kopparlunden, alldeles intill ASEA:s gamla Emausverkstad där allt en gång började. Så föddes föregångaren till dagens Voith Hydro i Västerås, en av de största leverantörerna av vattenkraftsutrustning i Sverige och en betydande samarbetspartner för kraftbolag världen över.

En industrijätte återuppstår
Arvet från tyska Voith som förmedlas till Voith Hydro i Västerås vilar i sin tur på mycket långa traditioner. 1867 bildade Johann Matteus Voith en rörelse i södra Tyskland, Heidenheim, som kom att börja tillverka turbiner för vattenkraft och dessutom andra produkter som pappersmaskiner. Bolaget ägs än idag av familjen Voith, och är därmed ett av Europas största familjeföretag med sina drygt 40 000 anställda.
Voith Hydro i Västerås är idag Nordens ledande leverantör av stora generatorer. Företaget har vuxit kontinuerligt och är idag närmare 130 medarbetare som tillsammans omsätter cirka 500 miljoner kronor årligen.
– Vi har lyckats återskapa mycket av det som ASEA en gång byggt upp och idag levererar vi återigen generatorer till stora internationella projekt från Västerås, säger Magnus Wenna, marknadschef på Voith Hydro Västerås.

Bland de mest uppmärksammade vattenkraftsprojekten världen över finns bland annat Cambambe i Angola, Red Rock i USA och Budarhals på Island. Samtidigt utför Västeråsverksamheten också hundratals uppdrag av varierande omfattning till svenska kunder som Vattenfall, Fortum och E.ON.
 
Sammanvävda traditioner
I och med Voiths ägande har VG Power också infört turbiner som en produkt i det redan breda utbudet. För att ytterligare öka kapaciteten har man sedan ett par år också ett kontor i Kristinehamn med ett antal specialister på stora turbiner. Kristinehamn har ungefär samma betydelse i turbinvärlden för den tidigare så starka svenska exporten som Västerås haft för elektriska maskiner.
– Idag genomför vi ett flertal upprustningsprojekt i Sverige där även nya turbinhjul och annat ingår. Vi är således en mer komplett leverantör idag än någonsin. Sedan början av 2013 äger Voith 100 procent av företaget så nu är våra långa traditioner helt sammanvävda. I och med detta bytte företaget också namn till Voith Hydro AB i september 2013, förklarar Magnus Wenna.

Moderbolaget och koncernen Voith fyller snart 150 år.
– Vi ser med tillförsikt fram emot att kunna fortsätta bidra till den långa traditionen i Västerås i minst ytterligare 150 år, säger Magnus Wenna, en av grundarna till VG Power och initiativtagare till mycket av den verksamhet som gjort Västerås världsledande inom vattenkraft.