Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Samnyttjade resurser räcker till fler

Lösningar för bättre nyttjande av naturens resurser är ett hett samtalsämne idag. Företag och organisationer vill kommunicera sitt hållbarhetsarbete på en helt ny nivå – att arbeta för hållbarhet är numera en ren överlevnadsfråga för de flesta. En sådan utveckling borde även bidra till ett ökat resande inom kollektivtrafiken.

Kollektivtrafiken kan ses som en föregångare på hållbarhetsområdet då det alltid har handlat om att samnyttja resurser. Rent förenklat kan man säga att ju fler som väljer att låta bilen stå och istället göra fler resor med kollektiva färdmedel – desto mindre klimatpåverkan. En annan stor fördel är naturligtvis mindre trängsel på vägarna och ökad trafiksäkerhet.
För att komma ännu närmare en nollvision vad gäller både utsläpp och trafikolyckor förespråkas olika metoder för att öka det kollektiva resandet, samt även mer gång- och cykelpendling där det är möjligt.

Öppnar större arbetsmarknad
För aktörer som vill framhäva sitt miljöarbete med hållbara resor är kollektivtrafiken ett naturligt inslag. Det är inte bara miljön som vinner på att vi samnyttjar resurser. Det är även mer ekonomiskt försvarbart. Faktum är att kollektivtrafiken sparar miljarder kronor för samhället årligen.
– Kollektivtrafiken sparar mycket resurser. Den möjliggör även för fler att bo på ett ställe och arbeta på ett annat. Tack vare kollektivtrafiken får många tillgång till en mycket större arbetsmarknad och det arbetar vi för att vidareutveckla hela tiden, säger Värmlandstrafiks vd Jessika Lundgren.
För att kunna öka tillväxten i regionen samt uppnå målen med utvidgade arbetsmarknader är det viktigt att kollektivtrafiken är konkurrenskraftig och kan bidra till en ökad rörlighet och tillgänglighet. Den sociala hållbarhetsaspekten är härmed tydlig inom kollektivtrafiken och dess fortsatta utveckling.

Söker män 24 – 64 år
I tidigare undersökningar har det varit tydligt att värmlänningarna är väldigt nöjda med sin kollektivtrafik. Fortsatt nöjda resenärer är naturligtvis en ledstjärna även för framtida investeringar. Tätare turer, samordnad trafikinformation och gemensamma betalsystem mellan regioner är exempel på förbättringsområden som undersöks just nu.
Flera undersökningar som Värmlandstrafik har tagit del av visar att attitydförändringar och nya beteendemönster också behövs för att fler ska välja kollektiva färdmedel. Det krävs ett ökat engagemang med fler morötter istället för pekpinnar, det ska vara enkelt och bekvämt att välja kollektiva alternativ.
– I Värmlands län reser kvinnor mellan 24 – 64 år mer kollektivt än männen i samma ålder. Om man däremot jämför kvinnor och män i alla andra åldrar är det mer jämställt. Om man på något sätt skulle kunna locka den stora målgruppen män mellan 24 – 64 år att resa mer kollektivt skulle klimatmålen nås snabbare, säger Jessika Lundgren.
I nära samverkan med andra aktörer i regionen, däribland Karlstadsbuss, söker Värmlandstrafik skapa ett starkare erbjudande för en ännu större målgrupp. Konceptbussar med tysta avdelningar, wifi och jobbmöjligheter – kanske till och med kaffeservering är exempel på förslag som tagits upp. Vart det tar vägen blir spännande att följa, förhoppningarna är stora kring ett ökat kollektivt resande genom alla åldrar.