Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samverkan bygger tillväxt i Sävsjö

Många dynamiska företagare inom vitt skilda branscher präglar näringslivet i Sävsjö, som för övrigt är inne i en stark utvecklingsfas. Företag bygger ut sin verksamhet och sina lokaler, nya produkter kommer ut på marknaden och nya affärsidéer prövas. Innovationskraften i många av dessa små- och medelstora företag är stor. Kommunens uppgift är att stötta med snabb myndighetsprövning, vara behjälpliga med god service och nya detaljplaner samt vara ett bra bollplank för nya företagare.

Sävsjö kommun är på tå och fokuserar helhjärtat på att stötta och utveckla det lokala näringslivet. Förutom de kvalitativa resurser som finns inom kommunen vad gäller kunskap och rådgivning, ren mjukvara, så har man även tillgång till hårdvara via det kommunala industrifastighetsbolaget Sävsjö Industrifastigheter AB. Bolaget hyr i första hand ut industrilokaler och kontor till företagare som inte har möjlighet till eget ägande.

IT, logistik och skog
Det händer mycket i Sävsjö just nu. Tillsammans med företag och privatpersoner bygger kommunens bredbandsföretag Savman ut fibernätverk i hela kommunen, så att även företagare på landsbygden får tillgång till snabb uppkoppling och bra infrastruktur. Det är en satsning som ger ringar på vattnet inom flera sektorer.
Med god uppkoppling följer även goda möjligheter till IT-företagande och under de senaste åren har ett antal företag med goda expansionsmöjligheter startat upp. Med digitala satsningar inom gymnasieskolan Aleholm med apputveckling, programmering och kurser inom E-sport så finns det en bas för en framtida större marknad inom IT.
Sävsjö kommun är uttalat bra på infrastruktur, såväl inom IT som inom andra näringar. Sävsjö är nämligen en logistiknod, centralt belägen i Sverige. Tre av kommunens fyra tätorter ligger längs med Södra Stambanan där även Stockarydsterminalen AB är placerad. På Stockarydsterminalen, som är en av Sveriges största öppna virkesterminaler, lastas i första hand trä- och energiprodukter – något det finns gott om i Sävsjö kommun där skogsindustrin sedan länge utgör en av huvudnäringarna.

Orubblig vilja driver framåt
Bolaget Sävsjö Näringsliv AB, som kommunen och näringslivet äger gemensamt, arbetar aktivt med att stödja befintliga företagare med nätverk, kompetens och framtida kompetensförsörjning.
– Det mänskliga mötet är oslagbart, har vd:n Helena Gill påtalat efter årets Företagarvecka, ett arrangemang fullspäckat med företagspresentationer, öppet hus, idékvällar, föreläsningar och näringslivsmingel.
Det är ett uttalande som man verkligen kan stå för i Sävsjö. Det är en liten kommun där allt är nära, men samtidigt kan ingen utveckling genereras av sig själv. Det kräver ett nära samarbete mellan företag, tjänstemän, politiker och, inte minst, människor med en orubblig vilja att hitta nya idéer, se nya möjligheter, samverka och att växa – och det är något som Sävsjö kommun tycks ha gott om.