Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Samverkan ger fler möjligheter

Att det går bra för företagen i Skellefteå även när konjunkturen sviktar märkbart på andra ställen i landet har förundrat många. Lokala entreprenörer när en teori om att Skellefteås framgångar bottnar i en unik samverkanskultur som byggts upp under många år och som öppnar för nya möjligheter genom att ett plus ett blir tre. Det vittnar samarbetet mellan krögaren Jon Oskar Arnason och bryggerichefen Per Lundmark om.

Skellefteå förvaltar starka traditioner när det gäller entreprenörskap och grannsamverkan. Samtidigt finns det ett mod i Skellefteå som visar att man vågar satsa på nya saker och tänka annorlunda. Det är utvecklingen intill älven, med hemvändaren och entreprenören Petter Mikaelsson som en av upphovsmännen, ett utmärkt exempel på.

Samarbete som gynnar alla
Utvecklingen som nu sker vid Älvbrinken är en av de mest omfattande i Skellefteå på många år. Nya gator anläggs och nya tomter har tillgängliggjorts för byggnation på första parkett med utsikt över älven. Den första färdigställda byggnaden inhyser två kreativa verksamheter som banar väg för uppbyggnad av ett nöjesstråk vid Älvbrinken.
Det är närmare bestämt Brygg club & café som vägg i vägg med Skellefteå bryggeri sätter en speciell stämning i området. Entreprenörerna bakom verksamheterna delar Mikaelssons vision om att ett plus ett ska bli tre, och manifesterar det genom ett samarbete som gynnar alla parter. Mikrobryggeriet levererar nybryggd öl till caféet och nattklubben via slangar som är kopplade direkt till faten i bryggeriet.
– Vi ser samarbetet som ytterst gynnsamt för vår produktutveckling. Nya ölsorter kan introduceras och testas innan de buteljeras. Intresset för mikrobryggd öl växer och hantverket bakom gör varje ölsort unik. Att vi når en större målgrupp genom samarbetet med krögarna ser vi som en fantastisk möjlighet för vår fortsatta utveckling, säger Per Lundmark, en av grundarna av Skellefteå Bryggeri, tidigare Kallholmens maltbryggeri som namnändrades då verksamheten flyttade från Skelleftehamn till Älvbrinken.

Utvecklas sida vid sida
Köksmästare Jon Oskar Arnason, grundare och ägare av såväl restaurang Bryggargatan som Brygg club & café, ser också en stor utvecklingspotential i samarbetet med grannen Skellefteå bryggeri.
– Våra verksamheter utvecklas sida vid sida och vi har daglig kontakt i det arbetet. Det är ett privilegium för oss att få vara först med att testa nya ölsorter, det kan vi använda i vår marknadsföring och det ger en unik prägel på vår verksamhet. Vi ser också positivt på samverkan i olika evenemang, exempelvis ett besök i bryggeriet med guidad tur som kan rundas av i vår restaurang.
Lundmark och Arnason är överens om att unikitet och kvalitet är viktiga ledord för sina respektive verksamheter. Unikitet speglas i att bryggeriet kan ta fram exklusiva ölsorter för Arnasons anläggningar, och kvalitet återges i hantverket bakom mikrobryggeriet liksom i mat och service i restaurangen.
– Allt som håller samma höga kvalitet som vi eftersträvar i vår verksamhet är vi intresserade av. Jag talar för oss båda när jag säger att våra verksamheter inte drivs av volym utan av hantverk, säger Jon Oskar Arnason.
– Det finns många bryggerier som vill testa nya smaker men som inte vågar eftersom man inte kan vara säker på avsättningen. Därför har vi ett guldläge här tack vare det fina samarbetet som byggts upp mellan våra företag, avslutar Per Lundmark med.