Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Samverkan ger jobb

Det talas ofta om att skolan måste närma sig näringslivet och vice versa. Det är något som man på Presterudsgymnasiet i Kristinehamn arbetat med att bygga upp under många år. De nationella programmen på skolan har en tydlig yrkeskoppling som förstärks tack vare ett gediget samarbete med företag i och omkring Kristinehamn.

Presterudsgymnasiet erbjuder program som har en stark anknytning till traditionella branscher i regionen. Tydligast är det för industritekniska programmet samt fordons- och transportprogrammet, men med en stark koppling till kommun och landsting har även vård- och omsorgsprogrammet fått ett uppsving. Att utbilda för jobb är huvudambitionen.
– Det som vi gläds åt allra mest är att de flesta elever som lämnar skolan med fullständiga betyg har jobb direkt efter studierna. Jag tror personligen att det har mycket att göra med ett gott samarbete med näringslivet som ställer upp med praktikplatser men som också är med och formar utbildningarna genom programråd, säger rektor Annika Örtqvist.

Guldläge för företagen
På Presterudsgymnasiet var man tidigt ute när det gäller företagskontakter. Idag utför elever på skolan till och med reella projekt på uppdrag av företag, det kan vara i form av prototyptillverkning för processindustrin exempelvis.
– De samarbeten som vi lyckats bygga upp ger eleverna unika möjligheter att få komma i kontakt med arbetslivet på ett realistiskt sätt, fortsätter Annika Örtqvist. De ges möjlighet att få utföra arbetsuppgifter som kan komma att tillhöra en framtida anställning, samtidigt som de blivande arbetsgivarna har möjlighet att följa elevernas utveckling.
– För företag i regionen är det ett guldläge att tillgodogöra sig kompetens för framtiden. Dagens ungdomar är morgondagens arbetskraft och kan man vara med och forma dem redan nu så sparas mycket tid och resurser in senare, resonerar Per Kiirikki, som är lärare på Industritekniska programmet.

Skapa intresse för teknik
För att göra utbildningarna ännu mer attraktiva skapas nya inriktningar med möjligheter att tillgodogöra sig högskolebehörighet. Det har alltid funnits som en möjlighet men kommer att tydliggöras med en ny inriktning på Industritekniska programmet. Förhoppningen är att fler ska välja programmet om dörren står öppen för vidare studier efter gymnasieskolan.
Andra insatser för att öka intresset för de tekniska programmen är temadagar där grundskoleelever bjuds in för att få testa maskiner och utrustning i gymnasieskolans verkstäder.
– Att skapa ett intresse för teknik och de yrkesroller som ryms inom det mycket breda området är avgörande för vår fortsatta utveckling. Vi ska samtidigt fungera som en länk till arbetslivet och den rollen tycker jag att vi uppfyller bra, poängterar Annika Örtqvist.

Nya möjligheter med ny skola
I samband med att skolan planerar för flytt till nya lokaler som ska uppföras intill kommunens andra gymnasieskola kommer yrkesinriktningarna att finslipas och kompletteras med utökade möjligheter. Den befintliga maskinparken har redan utökats och i samband med flytten kommer man att kunna bygga upp ännu mer omfattande verkstäder till förmån för de tekniska programmen.
– Sammanslagningen genom nybyggnation och integration med en befintlig byggnad kommer att skapa goda och likvärdiga förutsättningar för lärande samt möjliggöra ett ännu närmare samarbete med Kristinehamns näringsliv – med elevens bästa i fokus, menar Annika Örtqvist.